Beregning af BMI

<< Klik for at se indhold >>

Beregning af BMI

Beregning af BMI kan foretages på prøver, der indeholder "BMI" i sit navn.

 

Højde/Vægt værdier og BMI beregning i feltet 'Værdi'


I feltet 'Værdi' vælges <Ins> eller "Beregn BMI" fra højreklik menuen.

 

Hvis der, for den aktuelle dag, findes værdier i højde og vægt prøverne, vil disse værdier blive vist i "Udregn BMI".  Hvis ikke skal værdierne indtastes.

Bemærk! Automatisk udfyldning af værdierne kræver de korrekte IUPAC koder for højde (NPU03794) og vægt (NPU03804) prøverne.

 

Udfør beregningen ved at vælge <OK>.

 

Den beregnede BMI udfyldes automatisk i feltet 'Værdi'.

 

Skærmbillede


beregn bmi