Indsæt prøve værdi

<< Klik for at se indhold >>

Indsæt prøve værdi

En værdi indsættes med <Ins> eller blot ved at begynde at taste værdien på den aktuelle prøve.

 

Funktioner


Aktuel dato foreslås automatisk, hvis der ikke allerede findes en værdi på aktuel dato.

Dags dato indsættes, hvis der allerede er registreret en værdi på aktuelle dato. Datoen kan redigeres efter behov.

 

Ved behov for at registrere 2 værdier på samme dato indikeres det med et kryds i værdien i laboratorieskemaet. Se eventuelt 'Tidligere værdier' i beskrivelse til skærmbilledet.

 

Hvis prøven er oprettet med typen 'Vælg fra liste', vil der være en knap med 3 prikker i feltet Værdi. Her kan der vælges blandt de værdier, som er foruddefinerede for prøven. Se evt. mere om de foruddefinerede værdier i beskrivelsen til oprettelse af prøver.

 

Kommentar kan sættes på alle prøver med <F2>. Se eventuelt 'Kommentar' i beskrivelse til skærmbilledet.

 

Grænseværdier kan sættes på selve prøven ved at definere værdierne i felterne 'Min. grænse', 'Max grænse'. Er der grænseværdier på en prøve, vil de blive vist for de enkelte værdier. Der kan dog altid sættes grænseværdier direkte på en værdi, som derved altid vil være det gældende på denne enkelte værdi, uanset om prøven har eller ikke har grænseværdier. Det vil ofte være tilfældet, eksempelvis ved værdier modtaget fra laboratorier, da grænseværdier medsendt i elektroniske overførsler vil blive sat på de enkelte værdier. Et andet tilfælde er ved spirometri prøver, hvor det er særligt gældende for spirometri prøver med IUPAC koderne 'MCS88104, MCS88016, MCS88105, MCS88017, MCS88030 og MCS88015', at grænseværdierne automatisk vil blive udregnet ud fra højde og alder for patienter mellem 20 og 90 år.

 

Skærmbillede


Indsæt prøve værdi