Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Opdeling af skærmbilledet


Den øverste halvdel viser enten alle prøver under gruppen "Alle", eller hvis en gruppe er valgt, ses kun de prøver, der hører til den gruppe.

Den nederste halvdel viser en graf over de værdier, der er på den pågældende prøve.

 

Grafen


Gul linje svarer til maks. grænsen, mens blå linje svarer til min. grænsen. Grøn linje er de værdier, der er indtastet eller kommet ind via EDI.

Nederst på grafen, eller ved at holde musen over en værdi, ses datoerne for værdierne.

Øverst kan eventuelle kommentarer, knyttet til den markerede værdi, læses.

 

Tidligere værdier


Viser historikken. Tidligere værdi indikeres med et kryds ud for værdien, som vist her: kryds ved siden af værdi

 

Hvis ønsket, er det muligt at ophøje en tidligere registreret værdi. Et eksempel herpå kunne være, at resultater er modtaget i ikke korrekt rækkefølge.

Højreklik på den tidligere værdi og vælg 'Vis værdi', vælg <Ophøj> og herved bliver aktuelle værdi den, der vises i laboratorieskemaet.

 

Grænseværdier


Hvis minimum- og maksimum grænseværdier er sat, vil de indikeres med et ikon ud for værdien.

 

ikoner oversigt til labtal grænseværdier

 

Kommentar


Hvis der er noteret en kommentar på et resultat, markeres selve resultatet i laboratorieskemaet med ' sort prik', så man kan se, at der er knyttet en kommentar til.

 

kommentar

 

Bilag


Laboratoriesvar kan have tilhørende bilag.

Hvis et svar har bilag tilføjet, vil det fremgå ved, at teksten på knappen <Bilag> får en orange farvemarkering, når et svar er markeret.

markering bilag

 

Få vist bilag ved at markere svaret og vælge <F3> eller klik på <Bilag>. Bilag vil blive vist i Media modulet.

 

Knappen 'Send'


Er den aktive patient angivet som svanger på Patienthovedet i EG Clinea, vil det være muligt at sende relevante laboratorieværdier til patientens Digitale Svangrejournal.

 

Hvis der er nye laboratorieværdier, som ikke er sendt til Digital Vandrejournal, vil knappen få orange farvemarkering.

Markering - send

 

Bemærk! Disse ændringer vil kun være aktive hos specifikke pilotkunder fra den 10. januar 2022.

 

'Privatmarkering' på prøveresultater


I forbindelse med rekvisition og svar på bestilte prøver giver Privatmarkering patienten mulighed for at angive, at videregivelse af information omkring prøveresultater ikke må finde sted. Det vil fremgå af i 'Laboratorietal' ved et hængelås ikon på et resultat, mens der i feltet til Kommentar vil stå "Privatmarkeret".

 

privatmarkeret

 

Kopimodtager af laboratoriesvar


Værdier, hvor klinikken var kopimodtager af laboratoriesvaret, vil vises i nedtonet grå farve og i kursiv skrift. Derudover vil det fremgå i kommentarfeltet for den enkelte værdi, at "Laboratoriesvaret er et kopisvar".

 

Skærmbillede


laboratorietal quick foto