Indsæt prøve, Opret prøve

<< Klik for at se indhold >>

Indsæt prøve, Opret prøve

Indsæt ny prøve <Ctrl+Ins>


Prøvekartoteket vises med samtlige prøver med IUPAC koder med mulighed for at søge på tekst, kode i listen.

Fremfind og vælg med <Enter> eller klik på knappen <OK>.

 

Opret ny prøve fra 'Vælg prøve' <Ins>


Nye prøver oprettes fra skærmbilledet til 'Vælg prøve'.

 

Kodeansvarlig skal kun udfyldes, hvis der benyttes IUPAC koder.

Navn på prøven, der vises i oversigten.

Beskrivelse af det fulde navn på prøven.

Kategori vælges fra listen.

Enhed prøven måles i (mmol/l eller cm m.v.)

Type værdi, der er tale om - tal (numerisk), tal/tekst (alfanumerisk) eller en foruddefineret liste med værdier (vælg fra liste). Denne liste defineres via knappen <Værdier>.

Standard grænseværdier angiver minimums- og maksimumsgrænsen for prøven. Hvis disse er sat, vil der i griddet være en indikation for, hvad status er på selve prøven (normal, lav, høj, unormal) ved hjælp af ikoner. Se eventuelt 'Grænseværdier' i beskrivelse til skærmbilledet.

 

Grupper viser en liste med samtlige grupper, og den enkelte prøve kan derved tilknyttes en eller flere grupper.

Autosvar anvendes til automatisk håndtering af labsvar. Læs mere herom i afsnittet Intelligent Indbakke.

 

Synlig - hvis prøven vælges at skulle skjules, vises den ikke på fanebladet 'Alle'. Prøver vil altid være synlige under de grupper, de er tilknyttet.

Ved brug af højreklik menuen og funktionen 'Vis' kan skiftes mellem diverse visninger: synlige, seneste, egne, edi og importerede.

 

Skærmbillede


opret ny prøve