Flyt tid

<< Klik for at se indhold >>

Flyt tid

Tider kan flyttes i egen kalender eller på tværs af kalendere.

 

Flyt tid med <Ctrl+X> og <Ctrl+V>


Marker tiden og vælg <Ctrl+X>. Tiden fremgår nu med kursiv i kalenderen:

Marker den nye dato/tid og sæt tiden ind med <Ctrl+V>. Tiden er nu flyttet.

 

Flere datoer kan vises i én kalender ved at holde <Ctrl> nede, mens datoerne vælges i kalenderen.

Flere datoer i flere kalendere kan vises ved at holde <Ctrl> nede, mens datoer og kalendere vælges.

 

Flyt flere tider


Hold <Ctrl> nede, når tiderne markeres i kalenderen. Vælg flyt med <Ctrl+X> og indsæt tiderne med <Ctrl+V>.

Bemærk! Ved flytning af flere tider på én gang er det blot datoen, der kan flyttes. De indsættes på samme tidspunkt på aktuelle dato.

 

Fortryd en markering


En markering kan fortrydes ved efter at have valgt <Ctrl+X> at vælge <Ctrl+V> på samme dato/tid eller lukke/åbne kalenderen.

 

Skærmbilleder


flyt tid

 

Flyt tid flere datoer vist