Status

<< Klik for at se indhold >>

Status

Status på en tid er sat til 'Ingen' ved indsættelse af tiden i kalenderen. Status kan manuelt sættes til én af følgende:

 

Ingen

Igangværende

Afsluttet

 

Sæt status ved brug af højreklik menuen


Marker tiden og vælg højreklik menuen.

Vælg 'Status' og en af ovennævnte.

 

Sæt status ved brug af genveje


Genvejene <Alt+N> og <Alt+R> anvendes til at gå henholdsvis fremad og tilbage i status.

 

Eksempel:

En tid er i status 'Ingen'. Marker tiden og vælg <Alt+N> én gang for at sætte til status 'Igangværende'.

Vælg <Alt+N> én gang til for at sætte til status 'Afsluttet'.

 

På samme måde kan en tid i status 'Igangværende' sættes tilbage til status 'Ingen' ved at vælge <Alt+R>.