Send SMS fra Kalender

<< Klik for at se indhold >>

Send SMS fra Kalender

Manuel afsendelse af en SMS besked fra Kalender med <Shift+F11> forudsætter, at patienten har en booket tid i kalender og har et mobiltelefonnummer registreret i feltet 'Mobil' på Patienthovedet.

 

SMS beskeder kan oprettes for Patienthovedet eller Kalenderen, men kan altid indlæses på tværs ved at benytte <Vis alle>. Vær dog opmærksom på at systemfelter som <dato> og <tid> ikke vil fungere ved afsendelse af SMS beskeder fra Patienthovedet.

 

Funktioner


Opret og gem forskellige beskeder for at kunne genbruge dem på et senere tidspunkt. Marker eventuelt den mest benyttede besked som standardbesked.

Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

 

Til generering af disse beskeder er der 5 systemfelter der kan gøres brug af:

(Cursor placering), Patient fornavn, Patient efternavn, Klinik navn, Aftale dato, Aftale tid.

Feltet 'Cursor placering' indsættes det sted, markøren skal være placeret, når beskeden hentes ind og dermed er klar til at skrive videre på.

 

Derudover er der en tegntæller, der kan vejlede i antal tegn og om der sendes en eller flere beskeder. Ved brug af systemfelter kan der ikke vises en præcis udregning. Hvis ønsket kan der i Journalen desuden oprettes et autogenereret journalnotat med beskeden, når beskeden er afsendt.

 

Læs trinvis eksempler på oprettelse, redigering og afsendelse af beskeder fra Kalender.

 

Send besked til en eller flere patienter fra kalender


Send besked til én patient ved at markere patientens aftale i kalenderen, vælg <Shift+F11>.

 

Send besked til flere patienter ved at markere patienternes aftaler i kalenderen og vælg <Shift+F11>.

Det kan med fordel anvendes til aflysning af tider.

 

I forbindelse med multimarkering eller markering af alle tider med <Ctrl+A> efterfulgt af <Shift+F11>, vil systemet give besked om, hvilke patienter, der ikke har påført et mobilnummer, og derfor ikke modtager en SMS.

 

'Send SMS' fremkommer. Udfyld beskeden med tekst og indsæt eventuelle systemfelter med <Ins> (se 'Opret og gem besked').

Tegntælleren er vejledende. Sæt markering i 'Opret journalnotat', hvis det ønskes.

 

Send beskeden med <OK>.

 

Skærmbilleder


send sms fra kalender     indsæt systemfelt i sms