Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

Send SMS


1.Patientens tid har fokus i Kalenderen, og patientens 'Mobil' er udfyldt på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Udfyld teksten i form af fritekst eller suppleret med systemfelter (se nedenfor i 'Indsæt systemfelt i besked', trin 4-8).

     Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

5.Vælg <OK> for at sende SMS.

 

Gem SMS besked


1.Find en patient i kalenderen med 'Mobil' udfyldt på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Udfyld teksten i form af fritekst eller suppleret med systemfelter (se nedenfor i 'Indsæt systemfelt i besked, trin 4-8).

    Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

5.Vælg <Gem> og angiv navn i 'Gem besked som'. Hvis beskeden ikke skal gemmes som standardbesked fjernes markeringen i 'Default'. Vælg <OK> for at vende tilbage til 'Send SMS'.

6.Vælg <Annuller>, hvis beskeden ikke skal sendes men udelukkende skal gemmes.

 

Hent besked fra 'Vælg besked' og send SMS


1.Patientens tid har fokus i Kalenderen, og patientens 'Mobil' er udfyldt på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer, hvor standardbeskeden vil fremgå.

4.Vælg <Hent> for at få vist oversigt over klinikkens oprettede kalender beskeder.

5.Vinduet 'Vælg besked' fremkommer.

6.Marker den ønskede besked og vælg med <OK>.

7.Tilret eventuelt teksten. Bemærk! Det anbefales, at det i teksten fremgår, at SMS'en ikke kan besvares.

8.Vælg <OK> for at sende SMS.

 

Indsæt systemfelt i besked


1.Find en patient i kalenderen med 'Mobil' udfyldt på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Find beskeden, som skal have indsat systemfelt. Hvis der er en standardbesked, vil den være vist og ellers vælges <Hent> for at åbne 'Vælg besked'. Beskeden vælges og tilrettes i 'Send SMS'.

5.Placer markøren i 'Besked' på det sted, hvor systemfeltet skal indsættes.

6.Indsæt systemfelt med <Ins> eller højreklik og vælg <Indsæt systemfelt>. 'Vælg systemfelt' fremkommer.

7.I 'Vælg systemfelt' ses en oversigt over tilgængelige systemfelter;

    Cursor placering, Patient fornavn, Patient efternavn, Klinik navn, Aftale dato, Aftale tid.

   'Cursor placering' indsættes det sted, markøren skal være placeret, når beskeden hentes ind og dermed er klar til at skrive videre på.

8.Marker et systemfelt og vælg med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

9.Systemfeltet er indsat på den position markøren stod på. Ved indsættelse af flere systemfelter gentages trin 4-8.

10.Vælg <Gem>, hvis den skal gemmes (se 'Gem SMS besked', trin 5).

11.Vælg <Annuller>, hvis beskeden ikke skal sendes men udelukkende skal gemmes.