Forundersøgelse

<< Klik for at se indhold >>

Forundersøgelse

Start AMD forundersøgelse direkte fra journalen med <Alt+F> eller fra modulet.

 

Hvis det drejer sig om en patient, hvor forløbet er startet i EG Clinea for noget tid siden, vil det her være <Ctrl+Alt+M> eller knappen <AMD>, der skal anvendes, hvorefter oversigtsbilledet vises, og derfra kan startes en ny behandling eller kontrol.

 

Funktioner og felter


Øverst på skærmbilledet vælges datoen for forundersøgelsen (dags dato er automatisk angivet).

 

Opsamling er en simpel afkrydsning, for at indikere, hvis patienten allerede er i et forløb, som er startet udenfor EG Clinea. Ved at sætte afkrydsningen i feltet bliver opsamlingsknappen aktiv i hjælpelinjen. Ved klik på knappen <Opsamling> vises skærmbilledet til indtastning af dato for sidste inj. og antal inj. for hvert øje.

 

opsamling

 

Felterne Anamnese, Objektivt og Konklusion er alle fritekstfelter med mulighed for at gøre brug af fraser. Systemet kan opsættes til at hente en frase automatisk ved påbegyndelsen af forundersøgelsen.

 

 Fraserne:

 Anamnese - APA

 Objektivt - APO

 Konklusion - APC

 

Visus cc, ETDRS, Retinatyk., my, Tension, mmHg, Størrelse, my felterne er felter til at indtaste værdier i. Disse vil blive afspejlet i grafen.

 

vælg symptomer

 

Symptomer(dage), Oftalmoskopi, Anden betydende øjensygdom, Læsion felterne er multiafkrydsnings lister, hvor der kan afkrydses flere ting samtidigt (Bemærk! ’Ingen’ giver ikke mulighed for flere). Felterne kan redigeres i Systemmanageren.

 

vælg membran

 

Opstået, Udvikling, Membran pos., Plan, Behandling felterne vælges fra liste med mulighed for kun at vælge en ting. Felterne kan redigeres i Systemmanageren.

 

Sideangivelse og Diagnose hænger sammen på den måde, at sættes prik ud for højre, vil diagnosen automatisk følge med. Endvidere kan der vælges at skifte diagnosen ved at markere og slette med <Del> for efterfølgende at kunne indsætte en ny ved at trykke <Ins>.

 

sideangivelse og diagnose

 

Skærmbillede til forundersøgelse


Består af fritekst felter med frase muligheder, afkrydsningslister, rullelister m.m.:

 

forundersøgelse 2

 

Notat i Journal


Når forundersøgelsen gemmes, dannes automatisk et notat i patientens journal.

 

notat i journal