Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Opdeling af skærmbilledet


Øverste halvdel viser data for højre øje, mens nederste viser data for venstre øje.

 

Venstre side viser injektions-datoer fra de forskellige behandlinger, og værdierne for retina, visus, inj, dage.

 

Højre side illustrerer et grafisk overblik over forundersøgelser, behandlinger, kontroller, værdier osv:

 

Overskriften ’Klassisk neovaskularisation’ er dannet ud fra læsions valget fra forundersøgelsen.

-I venstre side er visus angivet via en lodret akse. Den røde farve illustrerer udviklingen i visus.

-I højre side er Retina tykkelsen angivet via en lodret akse. Den orange farve viser Retina tykkelsen i my. Datoerne er vist i bunden af grafen.

 

Figurer


clip0033 De røde firkanter viser punkter hvor visus værdierne er blevet plottet ind, samt at de er forbundet til hinanden.

 

De orange trekanter viser punkter hvor retina tykkelsen værdierne er blevet plottet ind, samt at de er forbundet til hinanden.

 

Den grønne cirkel viser punkter hvor behandlingerne er taget samt at der står et behandlingsnummer ovenfor.

 

Funktioner


<1 år>, <6 måneder>, <3 måneder>, <Forrige> og <Næste> hører til grafen. Anvend knapperne til at styre grafens periodelængde.

 

Skærmbillede


forundersøgelse