Funktioner og markeringer

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner og markeringer

Funktioner


Slet fra samtlige bakker. Beskeder lægges i "Slettet post" med undtagelse af FMK og interne beskeder.

 

Gå til ved brug af <Enter> og patienten hentes frem. Hvilket modul der springes til afhænger af beskedtypen og indstillinger. Indstillinger > Beskeder > Spring.

 

Udskriv med <F5>. Udskriften vil indeholde sidehoved med patientens CPR-nr. og navn samtidig med sidenummer og det samlede antal sider, mens sidefod vil indeholde klinikkens navn og udskriftsdato.

 

Status


Kolonnen 'Status' indeholder kun en status, hvis der skal følges op. Det betyder, at den tidligere status 'Overført' er fjernet.

 

Markeringerne 'læst/ulæst', 'flag', 'håndteret'


Beskederne kan have forskellige markeringer. Disse kan angives manuelt ved blot at klikke på f.eks. flag.

 

Markeringen "læst" kan sættes automatisk afhængig af Indstilling > Beskeder > Marker som læst. (Læst er individuelt pr. bruger).

 

Markering af "håndteret" kan ske på forskellig vis:

1. Ved brug af Besvar funktionen (henholdsvis <F6> eller <F3>) markeres en besked automatisk som "håndteret".

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Besvar

 

2. Når der springes fra beskeder til e-blanket.

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Blanket.

 

3. Når der springes fra beskeder til receptfornyelser.

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Receptfornyelse.

 

Vha. en indstilling er det muligt, at beskeder, der automatisk markeres som værende håndteret, også automatisk slettes.

 

En besked kan manuelt markeres som værende håndteret ved at klikke på ikonet (fluebenet) eller genvejen <Alt+R>.

 

Genvejen <Alt+H> sletter alle håndterede beskeder på tværs af brugere.

 

Skift ansvarlig modtager


Det kan ændres hvilken bruger, der står som ansvarlig på en modtaget besked. Det gøres ved at højreklikke på den modtagne besked og vælge Skift ansvarlig (Alt+V). Her kan vælges mellem klinikkens brugere.

 

Prioritering af udskrivnings-, ambulant- og skadestueepikriser


Prioritet viser med et farvet udråbstegn prioriteten på modtagelse af udskrivnings-, ambulant- og skadestueepikriser. Anbefalingsteksten vedrørende opfølgning hos egen læge vises som en del af epikrisens tekst, lige over anamnesen.

 

Prioritet på modtagelse af lægevagtsepikrise kan være 'Rutine' eller blank.

 

ikoner til lægebrev

 

Kopimodtager


Ved afsendelse af ambulant- eller udskrivningsepikrise med kopimodtager dannes to meddelelser, én til modtager og én til kopimodtager. Begge meddelelser fremgår i Beskeder og modtager/kopimodtager vil fremgå af kolonnen 'Til' samt i selve beskeden. I visning af teksten er tilføjet ydernummer / SKSnr. eller loknr. i sektionen 'Kopimodtager'.

 

I tilfælde af vedhæftning vil to ekstra meddelelser blive dannet grundet dokumenttransport. I visning af teksten vil det være oplysninger om henholdsvis modtager som kopimodtager, der vises i sektionen 'Modtager'.

 

Bemærk! Ved redigering eller sletning i udbakken i Beskeder vil alle sammenhængende meddelelser blive redigeret/slettet.