Rekvisition og svar på bestilte prøver

<< Klik for at se indhold >>

Rekvisition og svar på bestilte prøver

Patientaftale og status 'Svar set'


EG Clinea henter patientaftale ned fra WebReq i henhold til patientens ønsker til svar. WebReqs 'Patienten skal have svar' resulterer i 'Svar uanset', mens WebReqs 'Mundtligt aftalt mellem læge/klinikken og pt., at pt. kun kontaktes ved "afvigelser"' resulterer i et blankt felt, såfremt der ikke modtages afvigelser. De fremgår i kolonnen 'Status'. Ud fra patientaftale kan det vurderes, om patienten skal informeres om svaret, eller om det er fyldestgørende, at klinikken har set svaret.  

 

Ved brug af Håndteret <Alt+R> i Beskeder på laboratoriesvar, vil rekvisitioner blive markeret 'Svar set' i stedet for som tidligere 'Patient informeret'. Det forudsætter som vanligt, at svaret er komplet og rekvisitionen har status 'Modtaget' eller 'Rettet' i Opfølgning. EG Clinea registrerer, når prøvesvaret er udenfor normalværdierne, og på disse svar vil det ikke være muligt at markere 'Svar set' fra Beskeder. EG Clinea tildeler disse en status på den enkelte meddelelse med 'Svar ved afvigelse', hvorved det synliggøres, at patienten skal informeres herom af klinikken.

 

Ved brug af Send svar til patient <F3> hentes værdier fra alle rekvisitionens prøver. Det er ikke nødvendigt at finde seneste laboratoriesvar tilhørende rekvisitionen for at status skiftes til 'Patient informeret' i Opfølgning. Det er en forudsætning, at rekvistionen har status 'Modtaget' i Opfølgning.

 

Patientens rekvisitioner kan også håndteres via journalen.

 

Læs mere i 'Opfølgning' under afsnittet 'Rekvisition'.

 

Klinik som 'Kopimodtager' i 'Beskeder'


En klinik kan være angivet som 'Kopimodtager'. Et eksempel herpå er, at en patient er henvist til speciallæge, der rekvirerer prøver, som speciallægen ønsker, at patientens egen læge skal kende svarene på. I det tilfælde vil klinikken, hvor egen læge hører til, blive sat på som kopimodtager. At klinikken er kopimodtager på rekvisitionen og tilhørende prøver fremgår på laboratoriesvaret i 'Beskeder'.

 

'Generelle oplysninger' vil få tilføjet teksten "Laboratoriesvaret er et kopisvar".

 

Rekvisitionen vil ikke fremgå i 'Opfølgning', da klinikken ikke skal håndtere eller følge op på svar, klinikken ikke selv har rekvireret. Af samme årsag er det ikke muligt at sende e-konsultation til patienten.

 

'Privatmarkering' på prøveresultater i 'Beskeder'


Privatmarkering giver patienten mulighed for at angive, at videregivelse af information omkring prøveresultater ikke må finde sted. Det vil fremgå af generelle oplysninger i 'Beskeder' på et svar.

 

'Gå til' Laboratorietal med fokus på fanen 'Rekvisition' fra et laboratoriesvar


Fanen 'Rekvisition' i Laboratorietal bliver vist ved anvendelse af 'Gå til' funktionen fx ved brug af <Enter> på et laboratoriesvar i Beskeder. Fanen vil vise prøver fra det valgte laboratoriesvar med tidligere modtaget prøveværdier. Dette for at give bedre mulighed for let at kunne danne sig overblik over, hvordan et nyt svar passer ind i udviklingen af tidligere svar.

 

En forudsætning er, at indstillingen Beskeder -> Spring -> Laboratoriesvar står til 'Laboratorietal'.

 

Bemærk! Det er kun muligt at få vist de prøver, der allerede er modtaget svar på fra en rekvisition. Det er således ikke muligt at se de prøver fra samme rekvisition, der ikke er modtaget svar på.

 

Samlet visning af modtagne laboratoriesvar


Når et laboratoriesvar modtages, vises både nye prøvesvar og eventuelle allerede modtagede prøvesvar fra samme rekvisition på laboratoriesvaret. Svaret vises på følgende måde:

 

Nye prøveværdier vil være markeret med fed skrift og vil være placeret øverst i rækken af prøver.

Tidligere prøveværdier fra samme rekvisition vil have almindelig skrift og være placeret nederst i rækken af prøver.

Prøver, der ligger uden for grænseværdierne, vil være markeret med rød skrift.

 

Når et laboratoriesvar modtages, hvor der i forvejen findes et tidligere laboratoriesvar i indbakken med samme CPR-nr. og samme rekvisitionsnummer, vil det tidligere laboratoriesvar blive flyttet til 'Slettet', hvor prøvesvarene vil fremgå. Derved vil der kun fremkomme ét laboratoriesvar med samme CPR-nr. og samme rekvisitionsnummer i Indbakken, som indeholder en samlet og opdateret visning.

 

Bemærk! Samlet visning er udelukkende mulig på laboratoriesvar, som overføres automatisk, og ikke hvis de overføres manuelt i Beskeder. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan vises et samlet laboratoriesvar på patienter med erstatningscpr-nr.