Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Opdeling af skærmbillede


Børnejournal er opdelt i Undersøgelser, Vaccinationer og Andre vaccinationer.

 

Forsiden viser alle undersøgelser, der er foretaget på patienten i tidens løb.

 

Funktioner og felter


Ret indtastede vaccinationer og undersøgelser ved at bruge <F2>.

Slet alle vaccinationer og undersøgelser ved at bruge <Delete>.

 

Udskriv børneundersøgelser, inkl. graferne, ved at bruge <F5> eller højreklik i tabellen og vælg "Udskriv".

Udskriften kan sættes anderledes op, fx uden grafer, ved at ændre udskriftsskabelonen i Systemmanager.

Gem en udskrift til PDF ved at bruge <Ctrl+F5> eller højreklik i tabellen og vælg "Gem som PDF".

 

Angivelse af køn sker automatisk og ses i øverste venstre hjørne.

Beregning af alder sker automatisk.

 

'Vægt', 'Højde' og 'Cr. Omf'. felter til indtastning af værdier.

Alle målinger, der indtastes vil kunne ses på en graf med mulighed for at sammenligne målingen med normalværdierne.

 

Fraser


Systemfraserne <Seneste Børneundersøgelse> og <Alle Børneundersøgelser> kan benyttes til nemt at indsætte de respektive undersøgelsers indhold i f.eks. en Henvisning. Læs mere om fraser.

 

Andre vaccinationer


Med mulighed for at taste alle mulige andre vaccinationer ind, f.eks. hvis barnet er vaccineret mod hepatitis, eller har fulgt et udenlandsk vaccinationsprogram, og dermed fået vaccinationer, som ikke gives i Danmark.

OBS! Det anbefales, at alle vaccinationer, herunder også de faste børnevaccinationer, registreres i EG Clineas Vaccinationsmodul

 

Skærmbillede


skærmbillede