Generelt om Fælles Medicin Beslutningsstøtte

<< Klik for at se indhold >>

Generelt om Fælles Medicin Beslutningsstøtte

Det er af PLO besluttet, at Fælles Medicin Beslutningsstøtte skal implementeres i alle lægesystemer.

 

Fælles Medicin Beslutningsstøtte består af 11 beslutningsstøttefaktorer, som skal assistere læger i forbindelse med lægemiddelordinationer samt ved medicingennemgange med det formål at forhindre fejlmedicinering.

 

De 11 beslutningsstøttefaktorer er:

 

Faktor 1: Interaktioner

Meddelelser omhandlende interaktion er integreret fra Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase. De vil bestå af en kort tekst og aktionstekst. Der vil i EG Clinea blive linket til den aktuelle interaktion på interaktionsdatabasen.dk.

 

Faktor 2: Krydsallergi

Faktoren 'Krydsallergi' er baseret på et evidensbaseret datagrundlag udviklet af medicin.dk i samarbejde med danske klinikere. Meddelelserne indeholder vejledning om sikkerhedsforanstaltninger baseret på alvorligheden af patientens allergiske reaktioner og forslag til behandling med alternative indholdsstoffer.

 

Faktor 3: Maxdosis

Faktoren 'Maxdosis' giver beslutningsstøtte i forhold til, om summen af de aktive indholdsstoffer overskrider en given maxdosis-grænse under hensyntagen til patientens alder, nyrefunktion, vægt, legemsoverflade, samt lægemiddelordinationens administrationsvej.

 

Faktor 4: Nedsat nyrefunktion

Beslutningsstøtten på denne faktor bygger på information om dosering fra pro.medicin.dk. Faktoren giver støtte på kontraindikationer, forsigtighedsregler og dosisreduktion, der aktiveres baseret på parametrene i aktive stoffer i patientens lægemiddelordinationer og GFR.

 

Faktor 5: Dobbeltordinationer

Der er allerede i dag beslutningsstøtte på dobbeltordinationer i FMK. På nuværende tidspunkt anvender man ATC niveau 5, men som noget nyt vil man også anvende ATC niveau 4. Fordelen ved dette er, at niveau 4 muliggør advarsler om analoge dobbeltordinationer, da ATC niveau 4 koder for kemiske subgrupper.

 

Faktor 6: Børn, kontraindikationer og forsigtighed

Beslutningsstøttesystemet giver støtte på kontraindikationer og forsigtighed vedr. børn. Systemet benytter patientens alder som kriterie for at give beslutningsstøtten. Når alderskriteriet matcher alderskriterier for kontraindikationer og forsigtighedsregler for et lægemiddel, som indgår i datagrundlaget, vil der blive givet beslutningsstøtte på kontraindikationer og forsigtighed for børn.

 

Faktor 7: Kontraindikationer og forsigtighedsregler ud fra diagnose

Beslutningsstøtte gives, når patienten har en diagnose, der er kodet med ICD-10 eller ICPC-2, og når der ved ordination eller medicingennemgang indgår et lægemiddel, som er kontraindiceret eller har forsigtighedsregler for en af patientens diagnoser.

 

Faktor 8: Indikationer (ej aktivt p.t.)

Beslutningsstøttesystemet giver støtte i forhold til indikationer, som skal hjælpe med at identificere lægemidler med manglende indikation hos patienter med polyfarmaci. Indikationer fortolkes ud fra patientens diagnosekoder ICD-10 eller ICPC-2.

(Det er af den nationale brugergruppe besluttet, at denne beslutningsstøttefaktor p.t. skal være slået fra, da der ikke er fundet værdi i advarslerne ud fra brugernes nuværende arbejdsgange med diagnoser).

 

Faktorerne 9 og 10: Graviditet og Amning

Disse faktorer giver beslutningsstøtte for forsigtighedsregler og kontraindicerede lægemidler i forhold til gravide eller ammende. Desuden givers information, hvis der er manglende kliniske data vedr. anvendelsen, samt anbefalinger til andre behandlingsmuligheder for de kontraindicerede lægemidler.

 

Faktor 11: Antibiotikavejledning før resistenssvar

Beslutningsstøtte i denne sammenhæng betyder, at når der er angivet en diagnosekode for patienten, kan der på ordinationen tilgås antibiotikavejledningens behandlingsvejledninger i forhold til den aktuelle diagnose.

 

EG Clinea sender patientdata til beslutningsstøtteservicen, som danner grundlag for udregning af de resultater for Fælles Medicin Beslutningsstøtte, som EG Clinea modtager retur fra servicen.

 

På grund af den nye fælles visning af advarsler vedr. Fælles Medicin Beslutningsstøtte vil det tidligere interaktionsskema samt den tidligere advarsel vedr. patientens cave ikke længere blive vist i EG Clineas medicinmodul.