Fælles Medicin Beslutningsstøtte

<< Klik for at se indhold >>

Fælles Medicin Beslutningsstøtte

 

I EG Clineas medicinmodul - både på patientens medicinkort og i fanebladet 'Receptanmodninger' nederst i medicinmodulet - har Fælles Medicin Beslutningsstøtte fået en kolonne kaldet 'Beslutningsstøtte'. Denne kolonne kan IKKE fravælges.

Kolonnen vil indeholde eventuelle beslutningsstøtte-advarsler på en (eller flere) ordination(er) med enten et rødt eller et gult udråbstegn.

Det røde udråbstegn indikerer kontraindikation, mens det gule indikerer forsigtighed.

 

Har en ordination både advarsler for kontraindikation og for forsigtighed, vises altid det røde udråbstegn, svarende til det højeste advarselsniveau.

 

Holdes pilen hen over udråbstegnet, vises en tekstboks med en kortere beskrivelse af ordinationens beslutningsstøtteadvarsler.

Bemærk! Eventuelt ignorerede advarsler vises ikke når pilen holdes over advarselsikonet.

Oversigt - Fælles Medicin Beslutningsstøtte

 

Vis detaljer for beslutningsstøtte på en enkelt ordination


Ved højreklik på en ordination og valg af menupunktet 'Vis beslutningsstøtte for ordinationen' åbnes vinduet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte - [Præparatets navn, styrke og form]'

 

I venstre side af dette vindue vises beslutningsstøtteresultaterne for det valgte præparat i følgende prioriteret orden:

- Kontraindikationer (rødt udråbstegn)

- Forsigtighed (gult udråbstegn)

- Fejl/mangler. (rødt 'x'-ikon / 'i'-ikon)

 

Til højre i linjen vil et grønt flueben indikere, at dette er en lægelig godkendt beslutningsstøtte-advarsel, der dermed ikke vil vise advarselsikon på medicinkortet og ej heller danne pop-ups ved receptfornyelse/effektuering af denne ordination.

 

Markeres et af resultaterne, vil der - i højre side af vinduet - blive vist uddybende detaljer samt kildedata, som danner grundlag for det valgte beslutningsstøtteresultat.

 

Ved klik på <Vis alt> vil alle Fejl/mangler vedrørende alle ordinationer på dette medicinkort blive vist.

 

Vis beslutningsstøtte for ordination

 

Vis detaljer for beslutningsstøtte på medicinkortet


Ved højreklik på medicinkortet og valg af menupunktet 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet' åbnes vinduet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte'

 

I venstre side af dette vindue vises alle beslutningsstøtteresultater for alle præparater på den pågældende patients medicinkort, i følgende prioriteret orden:

- Kontraindikationer (rødt udråbstegn)

- Forsigtighed (gult udråbstegn)

Bemærk! Fejl/mangler vises ikke som udgangspunkt ved valg af menupunktet 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet'.

 

Til højre i linjen vil et grønt flueben indikere, at dette er en lægelig godkendt beslutningsstøtte-advarsel, der dermed ikke vil vise advarselsikon på medicinkortet og ej heller danne pop-ups ved receptfornyelse/effektuering af dette præparat.

 

Markeres et af resultaterne, vil der - i højre side af vinduet - blive vist uddybende detaljer samt kildedata, som danner grundlag for det valgte beslutningsstøtteresultat.

 

Ved klik på 'Vis alt' vises fejl/mangler nederst i listen over beslutningsstøtteresultater. Fejl vil vises med et rødt 'x'-ikon og mangler med et 'i'-ikon.

 

Vis beslutningsstøtte for medicinkortet

 

 

Beslutningsstøtte ved opret eller rediger ordination/recept/effektuering/receptanmodning:


Ved oprettelse eller redigering af en ordination, en recept, en effektuering eller en receptanmodning, er feltet 'Cave' blevet omdøbt og ændret til nu at hedde 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte/Cave'. Feltet vil nu indeholde både registreringerne af patientens cave (vises med et C-ikon) samt resultater for beslutningsstøtte for det pågældende præparat. Cave vil altid være placeret under eventuelle beslutningsstøtteresultater.

Beslutningsstøtte på ordination

 

Højreklikkes der i feltet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte/Cave', og vælges menupunktet 'Vis', åbnes en detaljeret visning af resultater for beslutningsstøtte for dette præparat, hvor der skal tages stilling til, om advarslerne kan accepteres eller ej (vælg mellem 'Ja' eller 'Nej'). Når dette er gjort kan oprettelse/redigering af ordinationen kan afsluttes.

Bemærk! Ovenstående punkt er ikke nødvendigt at gennemføre, såfremt der har været foretaget lægelig godkendelse af beslutningsstøtte-advarsler på denne ordination.

 

Er der IKKE foretaget lægelig godkendelse af beslutningsstøtte-advarsler på denne ordination og er advarslerne ikke godkendt som beskrevet i afsnittet ovenfor, vil detaljevisningen automatisk blive åbnet, når der klikkes <OK> til oprettelsen/redigeringen af ordinationen. Brugeren skal herefter foretage accept af advarslerne før ordinationen kan endeligt oprettes/redigeres.

Foretages accepten af advarslerne af en bruger med typen 'Læge', vil advarslerne automatisk blive lægeligt godkendte beslutningsstøtte-advarsler.

Vis beslutningsstøtte v opret ordination