Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret ny effektuering på eksisterende ordination med <Alt+Ins>


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Alt+Ins> for at oprette ny effektuering (vinduet 'Opret effektuering' fremkommer automatisk).

3.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet. Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret effektuering'.

4.Vælg <OK> eller <Enter>.

5.Tag stilling til eventuelle advarsler vedrørende Fælles Medicin Beslutningsstøtte.