Lægelig godkendelse af beslutningsstøtte-advarsler

<< Klik for at se indhold >>

Lægelig godkendelse af beslutningsstøtte-advarsler

Udover muligheden for at ignorere beslutningsstøtteadvarsler samt fravælge beslutningsstøttefaktorer, er der også mulighed for i stedet eller i kombination med de førnævnte at foretage lægelige godkendelser af beslutningsstøtte-advarsler.

 

En lægelig godkendelse af en sådan advarsel er ikke så indgribende for visningen af denne advarsel, som ignorering og/eller fravalg vil være det.

 

En lægelig godkendt beslutningsstøtte-advarsel vil sikre, at en beslutningsstøtteadvarsel ikke popper op i forbindelse med fremtidige oprettelser af recepter/effektueringer på denne ordination og patient, hverken hos læge eller hos det øvrige klinikpersonale. Bliver ordinationen på et senere tidspunkt redigeret, vil den lægelige godkendelse blive nulstillet og alle advarsler vedrørende denne ordination vises på ny.

 

Godkend beslutningsstøtte-advarsel


Ved oprettelse/redigering af ordination eller i forbindelse med fornyelse af en recept, har brugere af typen 'Læge' mulighed for at godkende beslutningsstøtteadvarsler på ordinationen.

Brugere af typen 'Sygeplejerske' og 'Sekretær' har ikke mulighed for at godkende beslutningsstøtte-advarsler.

 

Selve godkendelsen af beslutningsstøtte-advarslen sker automatisk, når der i forbindelse med oprettelse/redigering/fornyelse af ordinationen/recepten vælges 'Ja' til oversigten af beslutningsstøtteadvarsler i vinduet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte'.

Vis beslutningsstøtte v opret ordination

 

Beslutningsstøtte-advarsler vil herefter ikke - på denne ordination og denne patient - blive vist som popup i forbindelse med oprettelse af recepter/effektueringer af medarbejdere i klinikken.

Der vil på medicinkortet, i kolonnen 'Beslutningsstøtte', ud for den pågældende ordination ej heller blive vist et ikon for beslutningsstøtte (rødt/gult udråbstegn).

Holdes pilen på kolonnen 'Beslutningsstøtte' ud for den pågældende ordination, vil alle beslutningsstøtteadvarsler på denne ordination dog fortsat blive vist.

 

Lægeligt godkendte beslutningsstøtte-advarsler vil fortsat blive vist ved valg af funktionerne 'Vis beslutningsstøtte for ordinationen' og 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet'. De lægeligt godkendte beslutningsstøtte-advarsler vil her være markeret med et grønt flueben i højre side som indikation for, at de er godkendt.

FMB - godkendte advarsler

 

Ved at holde pilen på det grønne flueben, vises information om, hvilken bruger der har godkendt den pågældende beslutningsstøtte-advarsel og hvornår.

FMB - mouseover godkendt advarsel

 

Ved godkendelse af en beslutningsstøtte-advarsel, som har tilknytning til anden ordination som kilde (f.eks. ifm. interaktion), vil advarslen også blive godkendt på den anden ordination.

 

Hvis en ordination med en eller flere godkendte beslutningsstøtteadvarsler redigeres (f.eks. i forbindelse med ændring af dosering eller lignende), vil godkendelsen af beslutningsstøtte-advarslen på denne ordination blive nulstillet - dette uanset om det er en bruger af typen 'Læge', 'Sygeplejerske' eller 'Sekretær'. Herefter vil alle advarsler påny blive vist i vinduet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte', når ordinationen gemmes. Er redigeringen af ordinationen foretaget af en bruger med typen 'Læge', vil et klik på 'Ja' i vinduet dog påny godkende og dermed fjerne beslutningsstøtte-advarslerne.

 

Modtages der nye data på patienten (f.eks. medicin, cave eller labværdier) som benyttes til beregning af beslutningsstøtte, vil den lægelige godkendelse af beslutningsstøtte-advarslen også blive nulstillet og beslutningsstøtteadvarsler vil blive vist igen.

 

Hvis en beslutningsstøtteadvarsel er ignoreret af en læge (vises med grå skrift på oversigten over advarsler), vil denne advarsel ikke blive godkendt, når lægen godkender ordinationen. Denne advarsel vil derfor fortsat blive vist for andre brugere.