Fravalg af beslutningsstøttefaktorer

<< Klik for at se indhold >>

Fravalg af beslutningsstøttefaktorer

På samme måde som med funktionen Ignorering af advarsler, kan den enkelte bruger også vælge, hvilke beslutningsstøttefaktorer brugeren ønsker at anvende på patienters medicinkort.

Læs eventuelt om de enkelte beslutningsstøttefaktorer HER

 

OBS! Hvis en beslutningsstøttefaktor fravælges, vil fravalget af denne ikke kun være på den konkrete patient og på den konkrete ordination, men på selve beslutningsstøttefaktoren. Dvs. fravælges f.eks. beslutningsstøttefaktoren "Maks. døgndosis" på en Panodil-ordination, vil alle fremtidige "Maks. døgndosis"-advarsler på alle patienter og alle ordinationer være fravalgt.

 

Bemærk! Fravalgte beslutningsstøttefaktorer vil kun være fravalgt for den enkelte bruger.

 

Fravalg af advarsler på beslutningsstøttefaktorer


I vinduerne 'Vis beslutningsstøtte for ordinationen' og 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet' er der muligheder for - når der højreklikkes på et beslutningsstøtteresultat - at vælge, om advarslen for denne beslutningsstøttefaktor skal vises fremover, ved at bruge menupunktet 'Vis beslutningsstøttefaktor'

 

FMB - fravælg advarsel

 

Som undermenu til dette kan der vælges: 'Altid', 'Kun kontraindiceret' og 'Aldrig'.

 

Disse undermenupunkter har følgende funktioner:

Skal advarsler til denne beslutningsstøttefaktor vises

Forklaring

'Altid' (valgt som standard)

Beslutningsstøtteresultater med denne beslutningsstøttefaktor vises altid på alle patienter.

'Kun kontraindiceret'

Beslutningsstøtteresultater med denne beslutningsstøttefaktor vil kun blive vist på patienters medicinkort, hvis de er kontraindiceret.

'Aldrig'

Beslutningsstøtteresultater med denne beslutningsstøttefaktor vises ikke på patienters medicinkort.

 

Vælges menupunktet 'Kun kontraindiceret' eller 'Aldrig', vil brugeren blive bedt om at bekræfte sit valg med en popup-boks.

 

Er en beslutningsstøttefaktor fravalgt vha. funktionerne 'Kun kontraindiceret' eller 'Aldrig' vil advarslen blive farvet med grå skrift og flyttet nederst i rækken over advarsler.

FMB - Ignoreret advarsel

 

 

Oversigt over fravalgte beslutningsstøttefaktorer i Systemmanager:


I Systemmanager kan der findes en oversigt over de beslutningsstøttefaktorer, som den pågældende bruger har fravalgt, hvad enten fravalget består af 'Kun kontraindiceret' eller 'Aldrig'.

Oversigten over fravalgte faktorer kan findes via 'Systemmanager' > 'Medicin' > 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte' > 'Ignorerede advarsler'.

 

Oversigten indeholder oplysninger om den fravalgte beslutningsstøttefaktor (beskrivelse samt alvorlighed). Kolonnerne med cpr.nr. og navn vil altid fremstå blanke, på en fravalgt beslutningsstøttefaktor.

 

På alle fravalgte beslutningsstøttefaktorer kan der højreklikkes og vælges 'Slet'. Dette vil slette den fravalgte beslutningsstøttefaktor, så den igen vises på alle patienters medicinkortet.

 

I fritekst-søgefeltet øverst i vinduet er det muligt at søge på tværs af kolonnerne med fravalgte beslutningsstøttefaktorer.

 

FMB - fravalgte advarsler i sysman