Ignorering af advarsler - Fælles Medicin Beslutningsstøtte

<< Klik for at se indhold >>

Ignorering af advarsler - Fælles Medicin Beslutningsstøtte

Ønskes det, at en eller flere beslutningsstøtte-advarsler ignoreres, kan man også dette.

Bemærk! Ignorerede beslutningsstøtte-advarsler vil kun være ignoreret for brugeren der har foretaget valget.

 

Ignorering af advarsler


I vinduerne 'Vis beslutningsstøtte for ordinationen' og 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet' er 2 muligheder for at ignorere en advarsel, når der højreklikkes på et beslutningsstøtteresultat: 'Ignorer på denne patient' (som ignorerer advarslen på den valgte patient) og 'Ignorer på alle patienter' (som ignorerer advarslen for alle patienter). En ignoreret advarsel vil dog kun blive ignoreret for den pågældende bruger, der foretager valget. Andre brugere i klinikken vil fortsat se disse advarsler.

 

FMB - Ignorer advarsel

 

Hvis en advarsel er ignoreret, vil der komme et flueben ud for dette punkt, når der højreklikkes på beslutningsstøtteresultatet. Hvis en ignoreret advarsel ønskes ophævet igen, kan dette gøres ved at højreklikke og vælge samme punkt igen.

 

En ignoreret advarsel farves med grå skrift og flyttes nederst i rækken over advarsler.

FMB - Ignoreret advarsel

 

 

Oversigt over ignorerede advarsler i Systemmanager:


I Systemmanager kan der findes en oversigt over de beslutningsstøtteadvarsler, som den pågældende bruger har valgt at ignorere (både ignoreret på en patient og på alle patienter). Oversigten over ignorerede advarsler kan findes via 'Systemmanager' > 'Medicin' > 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte' > 'Ignorerede advarsler'.

 

Oversigten indeholder oplysninger om den ignorerede advarsel (beskrivelse samt alvorlighed) samt patientens navn og cpr.nr.

Hvis der er valgt 'Ignorer på alle patienter' er navn og cpr.nr. blankt.

 

På de ignorerede advarsler, hvor der er navn og cpr.nr., kan der højreklikkes og vælges 'Gå til patient', som vil aktivere den pågældende patient og åbne medicinkortet på vedkommende.

 

På alle ignorerede advarsler kan der højreklikkes og vælges punktet 'Slet'. Dette vil slette den valgte ignorering af advarslen, så den igen vises på ordinationen på medicinkortet.

 

I fritekst-søgefeltet øverst i vinduet er det muligt at søge på tværs af kolonnerne med ignorerede advarsler.

 

FMB - Ignorerede advarsler i sysman