Patienter uden medicinkort - Fælles Medicin Beslutningsstøtte

<< Klik for at se indhold >>

Patienter uden medicinkort - Fælles Medicin Beslutningsstøtte

 

For patienter uden medicinkort på FMK, det vil sige patienter, der ikke har ordinationer, men kun recepter registreret på medicinkortet (f.eks. udlændinge), vises advarsler vedrørende beslutningsstøtte på recepterne.

Det er dog kun på recepter, hvor hverken udløbs- eller opbrugt-dato er passeret, der udregnes beslutningsstøtte på.

 

På oversigten over patientens recepter findes kolonnen 'Beslutningsstøtte'.

Kolonnen er fast og kan ikke fravælges.

Opret recept på patient uden fuld cpr

 

Ved højreklik på en recept og valg af menupunktet 'Vis beslutningsstøtte for recepten' åbnes vinduet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte - [Præparatets navn, styrke og form]'

 

I venstre side af dette vindue vises beslutningsstøtteresultaterne for det valgte præparat i følgende prioriteret orden:

- Kontraindikationer (rødt udråbstegn)

- Forsigtighed (gult udråbstegn)

- Fejl/mangler. (rødt 'x'-ikon / 'i'-ikon)

 

Markeres et af resultaterne, vil der - i højre side af vinduet - blive vist uddybende detaljer samt kildedata, som danner grundlag for det valgte beslutningsstøtteresultat.

 

Ved klik på <Vis alt> vil alle Fejl/mangler vedrørende alle recepter på denne patient blive vist.

Beslutningsstøtte på recept

 

Ved højreklik på medicinkortet og valg af menupunktet 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet' åbnes vinduet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte'

 

I venstre side af dette vindue vises alle beslutningsstøtteresultater for alle recepter på den pågældende patients medicinkort, i følgende prioriteret orden:

- Kontraindikationer (rødt udråbstegn)

- Forsigtighed (gult udråbstegn)

Bemærk! Fejl/mangler vises ikke som udgangspunkt ved valg af menupunktet 'Vis beslutningsstøtte for medicinkortet'.

 

Markeres et af resultaterne, vil der - i højre side af vinduet - blive vist uddybende detaljer samt kildedata, som danner grundlag for det valgte beslutningsstøtteresultat.

 

Ved klik på 'Vis alt' vises fejl/mangler nederst i listen over beslutningsstøtteresultater. Fejl vil vises med et rødt 'x'-ikon og mangler med et 'i'-ikon.

 

Vis beslutningsstøtte for medicinkort - pt. uden medkort