Struktureret dosering

<< Klik for at se indhold >>

Struktureret dosering

Struktureret dosering oprettes hurtigt ved brug af kombinationer som 1+1+0+1 for 1 tablet morgen, middag og nat eller 1*3 for 1 tablet 3 gange daglig.

 

Kombinationer


Kombinationen 1+1+0+1 oversættes, når feltet forlades. Markeringen med flueben ud for doseringen indikerer, at det er en struktureret dosering.  

 

Hurtig ordination på formen_strukturet dosering Markering for struktureret dosering  

 

Oversigt over kombinationer


Forskellige kombinationer indenfor den hurtige dosering (tabletter som eksempel):

Oversigt med forskellige kombinationer til hurtig dosering

 

Funktioner


Åbn billedet til 'Struktureret dosering' med <F2> i feltet 'Tekst'.

 

Herfra er det også muligt at lave hurtig dosering ved brug af kombinationerne vist ovenfor samt mere komplicerede doseringer og dosering med flere doseringsperioder.

 

Tilføj eller ret dag (se markeringen 'Dag i perioden' i skærmbilledet nedenfor) ved at udfylde dosering og vælge henholdsvis <Tilføj> eller <Ret>. Det er muligt at bruge kombinationerne til struktureret dosering 1+1+1+1 for 1 tablet morgen, middag, aften og nat eller 1*3 for 1 tablet 3 gange daglig.

 

Det er muligt at tilføje gentagelsesinterval, hvor det defineres, hvor mange dage der skal gå inden gentagelse (i feltet 'Interval'). Det er også muligt at tilføje supplerende tekst (i feltet 'Suppl. tekst), som vil blive knyttet til alle i den pågældende periode.

 

Hvis der er behov for at tilføje klokkeslæt, kan det ske ved at markere en dag (i 'Dag i perioden') og vælge <F2>. Det åbner billedet til 'Ret dagsdosering', hvor klokkeslæt kan defineres.  

 

'Efter behov' angives ved at sætte markering i 'Efter behov' i perioden, hvor 'efter behov' automatisk vil fremgå af doseringsteksten.

 

Indtastning i dosering vil med det samme afspejles i kort og lang doseringstekst (se markeringen 'Doseringsoversættelse' i skærmbilledet nedenfor).

 

Hvis en egen oprettet struktureret dosering benyttes ofte, kan den gemmes ved at vælge <Gem> og efterfølgende anvendes på andre ordinationer med <Ctrl+Ins> i feltet dosering på ordinationen.

 

Hvis patienten er i dosisdispenseret behandling vil EG Clinea automatisk justere doseringen i forhold til dette.

 

Skærmbillede


Struktureret dosering og ret dagsdosering Ret dagsdosering