Dosisdispensering

<< Klik for at se indhold >>

Dosisdispensering

Hvis patienten modtager dosisdispenseret medicin, vil det være fremhævet øverst til højre for medicinkortet med teksten 'Dosisdispensering'. Er patientens behandling sat i bero vil teksten ændres fra 'Dosisdispensering' til 'Dosisdispensering sat i bero' og fremhæves med rød skrift.

 

Der er findes videovejledninger, som gennemgår brug af dosisdispensering i EG Clinea. Videoerne kan tilgås i denne vejledning under Videoer.

Videoerne er placeret under overskriften "Videovejledninger (emnebaserede) til EG Clinea".

 

Opret ny dosisdispenseret ordination og recept


Medicinsøgningen kan tilpasses, så der kun søges blandt præparater, som kan dosisdispenseres. Det gøres ved at højreklikke i feltet 'Præparat' og dernæst vælge Vælg fra dosisdisp <Ctrl+Shift+Ins>. Der vises nu en liste udelukkende med præparater, som kan dosisdispenseres.

Der vises ikke oplysninger om pakning eller substitution, da disse ikke har relevans, og der skal således ikke tages stilling til pakningsstørrelse.

Ved valg af et præparat fra listen, bliver recepten automatisk markeret som dosisdispenseret, og doseringsfelt og pakningsfelt udfyldes automatisk med faste dosisdispenseringstekster.  

 

Vælg fra dosisdisp

 

Præparater med mulighed for dosisdispensering vises også ved almindelig medicinsøgning. Disse præparater er markeret med et orange 'DD' i kolonnen 'Dosisdispensering'.

Dosisdispensering ikon

 

Dosisdispensering af præparatet tilvælges efter medicinsøgningen, ved at sætte flueben ved 'Skal dosisdispenseres' under 'Recept'.

Se også trinvis eksempel på oprettelse af dosisdispenseret recept.

 

Ved oprettelse af en ny recept eller receptanmodning på eksisterende dosisdispenseret ordination med dosisdispenseret recept, vil recept/receptanmodning automatisk blive markeret som dosisdispenseret.

 

Vis detaljer - Dosisdispensering


Klik på 'Dosisdispensering' for at få vist yderligere informationer om udlevering eller anvend genvejen <Ctrl+Alt+F9> Klik her for at se skærmbillede. (klik på + for at se eksempel).

 

Apotekets dosisdispenseringsperiode benævnes nedenfor DD.

 

Datoerne i 'Næste periode':

DD perioder er defineret ud fra apotekets; hvornår patienten skal starte på den pakke med dosisdispenseret medicin, som apoteket har sendt ud til patienten (start dato) og hvor længe der er medicin til i denne pakke (slut dato) - benævnt hos apotekerne som et 'rul'. Der er en frist for, hvornår der senest må foretages ændringer til strukturerede doseringer på ordinationer, for at de vil kunne nå med i pakken, som apoteket sender til patienten (frist for ændringer dato).

 

Juster ift. DD periode


De tre nye datoer; Start, Slut, Frist for ændringer har betydning for funktionaliteten "Juster i forhold til apotekets doseringsperiode". I tilfælde af patientens dosering ændres i en struktureret doseringsperiode, sikrer en markering af, at der bliver justeret i forhold til apotekets doseringsperiode, at patientens medicinkort er korrekt, da FMK selv, når den modtager ændringen til doseringen, opretter strukturerede doseringsperioder, som passer med apotekets DD perioder.

 

Markeringen bliver automatisk sat på alle ændringer til en dosering på en dosisdispenseret ordination. Det vil fremgå i doseringsfeltet på ordinationen, fx '2 tabletter daglig (Juster ift. DD periode)'. Det vil også fremgå i skærmbilledet Klik her for at se skærmbillede. til struktureret dosering ved et flueben i 'Juster ift. DD periode'. Klik eventuelt på teksten for yderligere forklaring af funktionaliteten.

 

Få vist hvad ændringerne vil betyde for de strukturerede doseringsperioder. Vælg 'Vis justeret dosering' <Alt+V> fra doseringsfeltet på 'Ret ordination' eller fra 'Struktureret dosering', hvor det også er tilgængelig som en knap.

 

Hvis ændringen i doseringen er akut og ikke kan vente til apotekets næste dosisdispenseringsperiode, fjernes 'Juster ift. DD periode' markeringen enten ved højreklik eller genvejen <Alt+J> i doseringsfeltet i ordinationen, eller ved at fjerne fluebenet ved 'Juster ift. DD periode' inde på 'Struktureret dosering'. Bemærk! Det skal bekræftes, at apoteket kontaktes ved akutte ændringer.  

 

Efter FMK har foretaget ændringerne, og medicinkortet åbnes i EG Clinea, vil der ikke længere stå 'Juster ift. DD periode' men i stedet 'Struktureret dosering', da ordinationen nu har flere doseringsperioder.

 

Hvis der foretages ændringer på en dosisdispenseret ordination, hvor der findes en aktiv DD periode, vises et vindue med advarsel herom og hvor ændringen skal bekræftes, før den gennemføres. Det gælder for følgende ændringer:

Seponering

Ophævning af seponering

Pausering

Ophævning af pausering

Ændring af dosering fra struktureret til fritekst

Ændring af præparat

 

Yderligere information om dosisdispensering


For yderligere information henvises til Sundhedsdatastyrelsens FAQ om FMK dosisdispenseret medicin.