Dosisdispensering

<< Klik for at se indhold >>

Dosisdispensering

Hvis patienten modtager dosisdispenseret medicin, vil det være fremhævet øverst til højre for medicinkortet med teksten 'Dosisdispensering'. Er patientens behandling sat i bero vil teksten ændres fra 'Dosisdispensering' til 'Dosisdispensering sat i bero' og fremhæves med rød skrift.

 

Vis detaljer - Dosisdispensering


Klik på 'Dosisdispensering' for at få vist yderligere informationer om udlevering eller anvend genvejen <Ctrl+Alt+F9> og få vist 'Vis detaljer - Dosisdispensering' Klik her for at se skærmbillede.  (klik på + for at se eksempel).

 

Apotekets dosisdispenseringsperiode benævnes nedenfor DD.

 

Datoerne i 'Næste periode':

DD perioder er defineret ud fra apotekets; hvornår patienten skal starte på den pakke med dosisdispenseret medicin, som apoteket har sendt ud til patienten (start dato) og hvor længe der er medicin til i denne pakke (slut dato) - benævnt hos apotekerne som værende et 'rul'. Der er en frist for, hvornår der senest må foretages ændringer til strukturerede doseringer på ordinationer, for at de vil kunne nå med i pakken, som apoteket sender til patienten (frist for ændringer dato).  

 

Juster ift. DD periode


De tre nye datoer; Start, Slut, Frist for ændringer har betydning for den nye funktionalitet "Juster i forhold til apotekets doseringsperiode". I tilfælde af patientens dosering ændres i en struktureret doseringsperiode, sikrer en markering af, at der bliver justeret i forhold til apotekets doseringsperiode, at patientens medicinkort er korrekt, da FMK selv, når den modtager ændringen til doseringen, opretter strukturerede doseringsperioder, som passer med apotekets DD perioder.

 

Håndteringen af markeringen bliver automatisk sat på alle ændringer til en dosering på en dosisdispenseret ordination. Det vil fremgå i doseringsfeltet på ordinationen, fx '2 tabletter daglig (Juster ift. DD periode)'. Det vil også fremgå i skærmbilledet Klik her for at se skærmbillede. til struktureret dosering ved et flueben i 'Juster ift. DD periode'. Klik eventuelt på teksten for yderligere forklaring af funktionaliteten.

 

Få vist hvad ændringerne vil betyde for de strukturerede doseringsperioder. Vælg 'Vis justeret dosering' <Alt+V> fra doseringsfeltet på 'Ret ordination' eller fra 'Struktureret dosering', hvor det også er tilgængelig som en knap.

 

Hvis ændringen i doseringen er akut og ikke kan vente til apotekets næste dosisdispenseringsperiode, fjernes 'Juster ift. DD periode' markeringen enten ved højreklik eller genvejen <Alt+J> i doseringsfeltet i ordinationen eller ved at fjerne fluebenet ved 'Juster ift. DD periode' inde på 'Struktureret dosering'. Bemærk! Det vil skulle bekræftes, at apoteket kontaktes ved akutte ændringer.  

 

Efter FMK har foretaget ændringerne og medicinkortet åbnes i EG Clinea, vil der ikke længere stå 'Juster ift. DD periode' men i stedet 'Struktureret dosering', da ordinationen nu har flere doseringsperioder.

 

Yderligere information om dosisdispensering


For yderligere information henvises til Sundhedsdatastyrelsens FAQ om FMK dosisdispenseret medicin.