Trinvis eksempler på opret recept

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler på opret recept

Opret ny recept på eksisterende ordination med <Ctrl+Ins>


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Ctrl+Ins> for at oprette ny recept (vinduet 'Opret recept' fremkommer automatisk).

3.I tilfælde af pakning er udgået eller mangler på ordinationen vil vinduet til 'Vælg præparat' også fremkomme automatisk. Marker pakning og vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Ellers gå til trin 4.

4.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet. Gyldighedsperiodens startdato sættes automatisk til dags dato. Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret recept'.

5.Vælg <OK> eller <Enter>.

6.Tag stilling til eventuelle advarsler vedrørende Fælles Medicin Beslutningsstøtte.

 

Ændre pakning på præparat ved oprettelse af ny recept


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Ctrl+Ins> for at oprette ny recept (vinduet 'Opret recept' fremkommer automatisk).

3.Tast <Ins> i feltet 'Pakning' og vinduet til 'Vælg præparat' fremkommer, hvor anden pakning kan vælges ved at markere pakning efterfulgt af valg af <OK> eller dobbeltklik. I tilfælde af pakning er udgået vil vinduet til 'Vælg præparat' automatisk fremkomme.

4.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet. Gyldighedsperiodens startdato sættes automatisk til dags dato. Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret recept'.

5.Vælg <OK> eller <Enter>.

6.Tag stilling til eventuelle advarsler vedrørende Fælles Medicin Beslutningsstøtte.

 

Opret dosisdispenseret (DD) recept på eksisterende ordination


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Ctrl+Ins> for at oprette ny recept (vinduet 'Opret recept' fremkommer automatisk).

3.I tilfælde af pakning er udgået eller mangler på ordinationen vil vinduet til 'Vælg præparat' også fremkomme automatisk. Vælg et præparat, som kan dosisdispenseres (indikeres med orange DD-markering i kolonnen 'Dosisdispensering') og vælg med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Ellers gå til trin 4.

4.I feltet 'Tekst' til doseringen angives struktureret dosering. Læs eventuelt om hurtig dosering i afsnittet 'Oversigt over kombinationer'.

5.Feltet 'Slut' til doseringen må gerne være blank, men kan angives ved at indtaste en dato eller vælge fra kalender ved at taste <Ins>.
Doseringsslutdato bør kun angives, såfremt det ønskes at den angivne dosering skal stoppe, mens behandlingen skal fortsætte. I dette tilfælde kan det ved DD recepter være fordelagtigt også at angive samme gyldighedsslutdato på recepten i forhold til FMK's automatiske fornyelsesanmodninger.

6.På receptdelen sættes markering i 'Skal dosisdispenseres'.

7.Receptens gyldighed kan ændres efter behov for at angive, hvornår en DD recept udløber. FMK sender automatisk en fornyelsesanmodning til egen læge, ca. 1 måned før receptens udløb.

8.I feltet 'Apotek' angives apotek ved at taste <Ins>. Vinduet 'Vælg apotek' fremkommer. Find, marker og vælg med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

9.Udfyld eventuelt andre manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet. Gyldighedsperiodens startdato sættes automatisk til dags dato. Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret recept'.

10.Vælg <OK> eller <Enter>.

11.Tag stilling til eventuelle advarsler vedrørende Fælles Medicin Beslutningsstøtte.

 

Udskriv recepter (f.eks. grønne recepter)


1.Marker den nyoprettede recept, der ønskes udskrevet.

2.Højreklik på recepten og vælg 'Marker til udskrift' eller tast <Ctrl+F5>.

3.Der åbner nu en boks, der advarer om, at en udskrevet recept ikke længere vil være knyttet til en ordination, men i stedet blive oprettet som en løs recept. Vælg <Ja> i denne boks.

4.Receptens tilknytning til ordinationen fjernes og recepten oprettes nu i stedet på FMK som en løs recept.

5.Marker recepten på fanebladet 'Løse recepter' og tast <F5> for udskriv.