Særlig fremhævet

<< Klik for at se indhold >>

Særlig fremhævet

Medicinkortet kan have information, som har karakter af at være særlig fremhævet.

 

Dosisdispensering


Hvis patienten har åbne dosisdispenserede recepter, eller der er foretaget effektueringer inden for de seneste 3 måneder på en dosisdispenseret recept, vil det være fremhævet øverst til højre med teksten 'Dosisdispensering'. Sættes patientens behandling i bero vil teksten ændres fra 'Dosisdispensering' til 'Dosisdispensering sat i bero' og fremhæves med rød skrift.

 

Klik på 'Dosisdispensering' for at få vist yderligere informationer om udlevering eller anvend genvejen <Ctrl+Alt+F9>. Læs mere i afsnittet Dosisdispensering.

 

Medicinadministration


Hvis patienten er tilknyttet medicinadministration i eksempelvis hjemmeplejen, vil det være fremhævet øverst til højre med teksten Medicinadministration. Klik på teksten for at få vist yderliger informationer om tilknytningen.

 

Særlig fremhævet dosisdispensering og medicinadministration

 

Ugyldigt medicinkort


Hvis en patients medicinkort af Sundhedsdatastyrelsen er markeret som værende ugyldigt, fremhæves det ved en advisering ved åbning af patientens medicinkort samt ved rød fed skrift øverst på medicinkortet.

 

Sundhedsdatastyrelsen: "Ugyldiggørelse af et medicinkort tilkendegiver, at data i medicinkortet kan være misvisende på grund af tvivl om dataindhold. Kun Sundhedsdatastyrelsen kan ugyldiggøre medicinkort, og det er tilstrækkeligt at vise dette som modifikator information. Ugyldighedsmarkeringen fjernes ved første ajourføring af medicinkortet foretaget efter ugyldiggørelsen."

 

Ugyldighedsmarkeringen kan fjernes ved en ajourføring af patientens medicinkort.

 

Ugyldighedsmarkering

 

Indlæggelse


Hvis patienten er indlagt fremhæves indlæggelsesmarkeringen ligeledes ved rød fed skrift øverst på medicinkortet. Hvis patienten er indlagt på flere afdelinger, vil der stå "Indlagt på flere afdelinger". Klik på teksten for at få vist yderligere informationer.

 

Patient indlagt

 

Rød skrift på ordinationer


Hvis en ordination indeholder data, man skal være særlig opmærksom på (f.eks. fremdateret dosering), vil det fremgå ved rød skrift. Hold musen henover feltet for at få vist yderligere informationer.

 

Særlig fremhævet dosering uden pile og tekstboks