Ajourfør medicinkort

<< Klik for at se indhold >>

Ajourfør medicinkort

Ajourføring af patientens medicin foretages af patientens egen læge sammen med patienten eller uden patienten i de tilfælde lægen selv har overblik over patientens aktuelle medicin.

 

Ved at gennemgå medicinkortets ordinationer og løse recepter og derefter ajourføre afspejler medicinkortet patientens aktuelle medicin. De løse recepter oprettes som ny ordination, knyttes til en ordination eller markeres som uaktuel. Ved tilknytning af løse recepter til ordination, vil systemet advare i det tilfælde præparatet på den løse recept er forskellig fra præparatet på ordinationen. Det er dog fortsat muligt at tilknytte.
 
Ajourfør efter gennemgang af medicinkortet med knappen <Ajourfør>.

Kvittering for ajourføring registreres i historikken på FMK, så andre instanser kan se, hvem der sidst har ajourført patientens medicinkort.

 

Læs trinvis eksempel på ajourføring af en patients medicinkort.