E-receptfornyelse

<< Klik for at se indhold >>

E-receptfornyelse

Præparater skal være markeret "Kan e-forny" for, at de kan fornyes på Patientportalen. Ordinationer får derved ikonet clip0051.

 

Funktioner


Tilføj/fjern "Kan e-forny" manuelt med <Alt+E>.

 

Anmodninger om receptfornyelser via Patientportalen vises i medicinmodulet på fanebladet Receptanmodninger, hvorfra de kan håndteres.

 

Automatisk påsætning af "Kan e-forny" på nyoprettede ordinationer er mulig vha. en indstilling. Indstillingen er offentlig og kan sættes af klinikken selv.  

 

Følgende kan ikke få påsat "Kan e-forny" og vil ikke kunne ses i Patientportalen:

Ordinationer på magistrel medicin

Ordinationer med privatmarkering

Ordinationer med behandlingsslutdato

 

Bemærk! Pauseringer af en ordination på medicinkortet vil også pausere receptfornyelse på Patientportalen for den aktuelle ordination.

 

Bemærk! Vær opmærksom på, at funktionen "Kan e-forny" og dermed styring af, hvilke præparater den enkelte patient har lov til at anmode om fornyelse på, ikke er gældende ved modtagelse af anmodninger fra Sundhedsdatastyrelsens app. Anmodningerne vil fremstå i Receptfornyelser som typen "FMK patient bestilling".  

 

Skærmbillede


FMK ereceptforny