Interaktion

<< Klik for at se indhold >>

Interaktion

Bemærk: Denne funktion udgår i EG Clinea version 21.4, da funktionen 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte' overtager interaktioner præparater og ordinationer imellem på EG Clineas medicinkort.

 

Ved ordination af medicin kontrolleres mod interaktioner til de andre aktuelle ordinationer.

 

Interaktionsdatabasen


Interaktionsdatabasen har til formål at gøre behandlingen med lægemidler mere effektiv og sikker, og fremme kvaliteten i patientbehandlingen, herunder bidrage til rationel farmakoterapi. Det har været til hensigt at udvikle et redskab, der er let at anvende i den kliniske hverdag og, hvor der på højt fagligt niveau er skabt konsensus om rekommandationer og beskrivelser af interaktioner.

 

Ved interaktioner gives besked om kombinationen bør undgås eller kan anvendes med dosisjustering. I oversigten til venstre ses de ordinationer på patientens medicinkort, som kan interagere med det valgte præparat. Marker hver enkelt linje for rekommandation og konklusion til højre i billedet. Der kan være vist flere linjer til samme ordination i oversigten til venstre, da der kan være flere interaktioner i samme præparat.

 

Skærmbillede 1: 'Interaktioner' fremkommer ved oprettelse af ordination på præparatet Marevan - kombinationen kan anvendes under visse forholdsregler.

Skærmbillede 2: 'Interaktioner' fremkommer ved oprettelse af ordination på præparatet Voltarol - kombinationen bør undgås.

 

Interaktionsdialogen kommer alle steder, der oprettes nye recepter, effektueringer eller ændres i præparater.

 

Skærmbilleder


interaktion forbehold

 

Interaktion nej