Tilskudsansøgning (TAS)

<< Klik for at se indhold >>

Tilskudsansøgning (TAS)

Tilskudsansøgning (TAS) anvendes til at søge om medicintilskud for patienter (med fuldt CPR-nr.) direkte. Dermed kan klinikken let administrere individuelle tilskudsansøgninger.

 

Marker en ordination på patientens medicinkort og åbn tilskudsansøgning med <Alt+T> eller brug højreklik-menuen.

Ordinationens præparatinformationer vil være forudfyldt i ansøgningen.

 

Funktioner


Der kan søges om tilskud på præparater i taksten og præparater fra 'Vælg fra andre'.

Enkelttilskud, Forhøjet tilskud eller Terminaltilskud. Typerne enkelt og forhøjet afhænger af det valgte præparat eller pakning, mens terminal ikke er afhængig af de valg.

 

Vedhæft bilag med <Alt+B> eller ved at klikke på <Bilag>.

Når ansøgningen er modtaget af Sundhedsstyrelsen vil ansøgningen blive dannet til en PDF fil, som også vil blive vedhæftet i Bilag.

 

Hvis der er markering i 'Ønsker svar på e-mail', vil brugeren modtage besked fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende behandling af ansøgningen forudsat brugeren har registreret en e-mailadresse på sin profil i Systemmanager. Hvis brugeren ikke har registreret en e-mailadresse på sin profil, vil beskeden blive sendt til klinikkens e-mailadresse.  

 

Allerede inden ansøgningen sendes, vil der kunne forekomme advarsel eller besked om, at der er fejl i ansøgningen. I begge tilfælde vil det blive vist ved hjælp af en farvet linje øverst i ansøgningen sammen med beskeden. Advarsler angives med gul linje, og ansøgningen vil godt kunne sendes. Fejl angives med rød linje og ansøgningen vil ikke kunne sendes så længe, fejlen er der.

 

Ansøgninger kan laves af såvel læger som andre medarbejdere i klinikken, men det vil kun være læger, der kan sende ansøgningen. Hvis en ansøgning laves af andre, vil den ligge som en kladde og afvente, at en læge sender den. Kladden vil kunne ses i Opfølgning på fanen Tilskud og i formen Tilskudsansøgninger i den enkelte patients FMK.

 

Oversigt <Ctrl+Alt+T>


Viser alle patientens tilskudsansøgninger og status på disse.

 

FMK_TAS_oversigten

 

Åbn oversigten med <Ctrl+Alt+T> eller brug højreklik-menuen på patientens medicinkort.

Alle patientens tilskudsansøgninger samt status på disse vises.

 

Opret en ny ansøgning med <Ins> eller klik på <Ny>.

Få vist en ansøgning med <F2> eller klik på <Vis>.

 

Fra oversigten er der mulighed for at:

oprette nye ansøgninger

håndtere ansøgninger med status 'Kladde'

se information og svar fra Sundhedsstyrelsen på sendte ansøgninger

besvare ansøgninger, hvor Sundhedsstyrelsen har bedt om flere informationer.    

 

Skærmbilleder


FMK_TAS_enkelttilskud    

 

FMK_TAS_forhøjet tilskud      

 

FMK_TAS_terminaltilskud

 

Yderligere beskrivelse


Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om individuelle tilskud til medicin

Vejledning til ansøgning om medicintilskud via fmk-online.dk - udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen.