Klausuleret tilskud

<< Klik for at se indhold >>

Klausuleret tilskud

Klausuleret tilskud til et lægemiddel angives på lægemiddelordinationen.

 

Ved oprettelse af ny ordination med recept, vil recepten automatisk få tilføjet det, der er valgt på ordinationen. Det gælder også fremtidige recepter forudsat pakningen berettiger klausuleret tilskud. Det vil ikke være muligt at oprette en ordination uden at tage stilling til klausuleret tilskudsmarkering.

 

Funktioner


'Tilskud' er aktivt på præparater, der er tilskudsberettiget og indeholder et '?'.

 

Giv tilskud ved at klikke én gang i feltet. Markeringen '?' erstattes af et flueben.

Giv ikke tilskud ved at klikke to gange i feltet. Markeringen fjernes.

 

Få vist den fulde klausuleret tilskudstekst ved at klikke på teksten ud for tilskudsmarkeringen.

 

Hvis der i stedet ønskes information om at søge om tilskud til medicin ved hjælp af tilskudsansøgning (TAS). Læs mere i afsnittet Tilskudsansøgning.

 

Skærmbillede


Klausuleret tilskud