Tilskud

<< Klik for at se indhold >>

Tilskud

Fanebladet 'Tilskud' viser klinikkens Tilskudsansøgninger (TAS).

 

Visning af tilskudsansøgninger


Som læge vil egne tilskudsansøgninger fremgå af oversigten, mens sekretær/sygeplejerske vil se tilskudsansøgninger for den læge, der er valgt som ansvarlig. Hvis der ikke er valgt en ansvarlig ved login i EG Clinea, vil systemet spørge til ansvarlig.

 

Funktioner


Vis tilskudsansøgningen med <F2>.

Spring direkte til medicinmodulet med <Enter>.

 

Status og visning


En tilskudsansøgning, som endnu ikke er sendt, vil fremgå af Opfølgning med status 'Kladde'. Når tilskudsansøgningen sendes, forsvinder dens kladdestatus fra Opfølgning.

 

Tilskudsansøgninger med status 'Afslået' og 'Mangler oplysninger' vil fremgå af oversigten, da der skal følges op på disse.  

Sidstnævnte vil forsvinde fra oversigten, når de manglende oplysninger er udfyldt korrekt.  Visning af tilskudsansøgninger med status 'Afslået' vil ikke forsvinde fra oversigten.

 

Tilskudsansøgninger med status 'Sendt' forsvinder fra oversigten, men kan blive vist ved at vælge <Vis alle> i 'Opfølgning'.

 

Skærmbillede


OPfølgning tilskud