Forløbsplandata

<< Klik for at se indhold >>

Forløbsplandata

Fanebladet 'Forløbsplandata' viser data relateret til de forløbsplaner, der ikke kan modtages af forløbsplan webserveren.

 

Der kan være flere årsager og data vil efterfølgende skulle tilpasses. Såfremt tilpasning ikke er mulig, kan data vælges at blive skjult, så de ikke forsøges sendt. Et eksempel på en fejl kan være labtalværdier, der er ugyldige i forhold til forløbsplanen.

 

Status og visning


Alle forløbsplandata med status 'Fejl' vil som standard kun fremgå af oversigten, når fanebladet vælges.

Vælg <Vis alle> for også at få vist data med status 'Skjult' i oversigten.

 

Funktioner


Ved markering af en linje vil en tekst fremgå i bunden af fanen, der giver yderligere information om fejlen. Markering af en linje (eller flere linjer ved multimarkering) efterfulgt af højreklik giver mulighed for at vælge 'Skjul', hvorved fejlen ignoreres og fjernes fra oversigten, næste gang Opfølgning åbnes.  

 

Spring direkte til det relevante modul med <Enter> for eventuelt at tilrette data.

 

'Gensend' kan vælges i tilfælde af, der ønskes at forsøge at gensende ved næste send/modtag i Beskeder. Status vil ændres fra 'Fejl' til 'Gensend'. I tilfælde af det fortsat fejler, vil status ændres tilbage til 'Fejl'. 'Gensend' vil kun virke, hvis fejlen skyldes fejl i andre data.

 

Skærmbillede


Opfølgning - forløbsplandata