Opret elektroniske forløbsplaner fra journal

<< Klik for at se indhold >>

Opret elektroniske forløbsplaner fra journal

Elektroniske forløbsplaner er en specifik sygdomsplan for patienter diagnosticeret med KOL (R95), diabetes type-2 (T90) og/eller patienter, der er i hjerteforløb (K86, K87, K74 eller K76). Efter udarbejdelse af forløbsplanen kan patienten tilgå sin forløbsplan via sundhedsmappe.dk.

 

Forudsætninger


En databehandleraftale skal indgås med KiAP, da patienten skal kunne tilgå sin forløbsplan via sundhedsmappe.dk. Dette gøres via www.kiap.dk.

 

Klinikken skal være tilmeldt forløbsplaner. Tilmelding foretages i Systemmanager.

Det er også herfra, at en oversigt over opgaver relateret til forløbsplaner kan ses, når klinikken er tilmeldt en forløbsplan.

De forskellige forløbsplaner kræver hver sin tilmelding.

 

Klinikken kan afmeldes forløbsplaner. Afmelding foretages i Systemmanager.

Bemærk! Alle patienters forløbsplaner vil blive slettet ved afmelding.

 

Opret forløbsplan fra Journalen


Visse forudsætninger skal være opfyldt for at forløbsplan kan oprettes:

Gældende for patienter med KOL er, at patienten er fyldt 18 år, patienten er diagnosticeret med KOL (R95), patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'.

Gældende for patienter med diabetes type-2 er, at patienten er fyldt 18 år, patienten har fået diagnosen 'T90' kodet i sin Journal efter at være fyldt 18 år, patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'.

Gældende for patienter i hjerteforløb er, at patienten er fyldt 18 år, patienten har fået en af diagnoserne 'K86', 'K87', 'T93', 'K74', 'K75' eller 'K76' kodet i sin Journal efter at være fyldt 18 år, patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'. Se også KiAP's beskrivelse af relevante diagnosekoder her: https://kiap.dk/resources/files/forloebsplaner/hjerte/beskrivelse_af_relevante_koder.pdf

 

I Journalen bliver knappen <Forløbsplan> farvemarkeret, når ovenstående forudsætninger for henholdsvis KOL, Diabetes type-2 eller hjerteforløb er opfyldt.

 

Vælg knappen <Forløbsplan>.

forløbsplan fra journal

 

Skærmbilledet 'Forløbsplaner opgaver' fremkommer, hvorfra ny KOL forløbsplan, ny Diabetes forløbsplan eller nyt Hjerteforløb kan oprettes med <OK> til 'Opret KOL forløbsplan', 'Opret diabetes forløbsplan' eller 'Opret hjerte forløbsplan'.

 

Herved sendes de historiske data på patienten, som er relevante for forløbsplanen, hvorefter forløbsplan-webapplikationen åbner i en browser på den aktuelle patient. Generelt er det udelukkende data, som er relevante for forløbsplanen, der sendes fra EG Clinea til forløbsplan webserveren. Ændres data på forløbsplanen, sendes de ændrede værdier fra forløbsplan serveren til EG Clinea, hvor data direkte opdateres i EG Clinea.

 

Særligt for patientens medicin og vaccinationer er, at hvis patientens medicin- eller vaccinationskort ikke er hentet dags dato, vil systemet via en dialog give mulighed for at åbne medicinkortet og/eller vaccinationskort inden 'Forløbsplan opgaver' fremkommer for at sikre, at patientens aktuelle medicin og/eller vaccinationer er fuldt opdateret inden de sendes til forløbsplanen. Vælg herefter <Forløbsplan> i Journalen igen.  

 

Derudover er det gældende for patientens medicin, at ordinationer uden behandlingsstartdato vil få påsat doseringens startdato. Ordinationer, der ekstraordinært hverken har behandlings- eller doseringsstartdato, vil få påsat datoen 01-01-1900. Ydermere er der krav om at medsende FMK ID på ordinationer, hvilket bevirker, at EG Clinea først sender relevant medicin-data, når data er sendt til FMK. Det betyder, at ikke-godkendt data i Beskeder ikke vil fremgå af patientens forløbsplan.

Pausemarkering af medicin vises også på forløbsplanerne pr. 22.02.2022.

 

Særligt for patientens laboratoriemålinger gælder, at målingerne ikke må være ældre end 2 år gamle, for at indgå i formular, patientlister og overblik. Det betyder, at hvis det nyeste blodtryk er målt for over 2 år siden, vil det ikke blive forudfyldt i formularen, fremgå af patientlisten eller overblik-siderne. I enkelte grafer på overblikssiderne er der undtagelser – hvis man fx skal finde de patienter frem, hvor nyeste blodtryk er målt for mellem 24-36 mdr. siden.

 

Hvis der efter oprettelse af forløbsplanen er relevante data for patientens forløbsplan, fx i tilfælde af patienten får taget nogle blodprøver for HbA1c, vil de data automatisk blive sendt til forløbsplan serveren og fremgå af sundhedsmappe.dk.

 

Udfyldelse af forløbsplan i webapplikationen


Forløbsplanen kan udfyldes i webapplikationen. Ved tvivl om udfyldelse af data i webapplikationen eller ved behov for yderligere og mere detaljeret beskrivelse relateret til selve udfyldelse af forløbsplanen, henvises til KiAP Support. Læs eventuelt vejledninger til udfyldelse fra KiAP.

 

Patientens samtykke er påkrævet (se markering) for at kunne udfylde forløbsplanen med data og gøre den tilgængelig for patienten i sundhedsmappen.dk.

Afsnit til udfyldelse af data kan foldes ind/ud ved enten at klikke på titlen til afsnittet (fx 'Aftalte mål') eller på pilen ude til højre for titlen.

Det er muligt at vise/printe og gemme forløbsplanen ved at vælge knapperne øverst.

 

Forløbsplaner i EG Clinea og på FLP-serveren


Oprettelse af en ny forløbsplan fremgår i Beskeder i mappen 'Sendt' i EG Clinea. EG Clinea benytter FLP-hjemmesidens status for forløbsplanen i forhold til, om denne er klar til at blive sendt til Sundhedsmappe.dk. (Ændringen til manuel godkendelse er implementeret i forbindelse med version 20.3, hvor det samtidig gælder, at eventuelle ikke godkendte forløbsplaner i udbakken bliver opdateret til samme status som på FLP-serveren.)

 

Relevante rettelser til forløbsplanen, som efterfølgende foretages i EG Clinea, sendes til forløbsplan webserveren og er tilgængelig for patienten i forløbsplanen på sundhedsmappe.dk.

 

Modtager EG Clinea en fejlbesked fra sundhedsmappe.dk i forbindelse med afsendelse, vil fejlbeskeden kunne ses i selve FLP beskeden under overskriften 'Status'.

 

Overblik i Opfølgning


I Opfølgning <Ctrl+Alt+O> viser fanebladet 'Forløbsplandata' data relateret til de forløbsplandata, der ikke kan modtages af forløbsplan webserveren.

 

Information om hvilke patienter er tilmeldt


EG Clinea sender information til forløbsplan webserveren, når en patient ikke længere er tilmeldt klinikken. Det håndteres automatisk af EG Clinea, når patienter skifter egen læge til anden klinik eller 'Art' i Patienthovedet skifter væk fra 'Egen'. Patienter som ikke længere tilhører klinikken vil også stoppe med at fremgå i klinikoversigten på forløbsplan webapplikationen.