Indberet til RKKP

<< Klik for at se indhold >>

Indberet til RKKP

Indberetning til regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

 

I EG Clinea indberettes KOL eller Diabetes til RKKP fra patientens journal, forudsat klinikken er tilmeldt projektet i Systemmanager.

 

RKKP KOL/RKKP Diabetes fungerer meget lig FLP (forløbsplaner), hvorfor det i EG Clinea netop også vil fremgå i Journal ved siden af knappen til 'Forløbsplan' og i Systemmanager vil være tilføjet Forløbsplan menuen.

 

Forudsætninger for KOL


Klinikken skal være tilmeldt KOL forløbsplan. Tilmelding foretages i Systemmanager.

 

Klinikken skal være tilmeldt RKKP KOL indberetningsprojektet. Tilmelding foretages i Systemmanager.

 

Forudsætninger for Diabetes


Klinikken skal være tilmeldt RKKP Diabetes indberetningsprojektet. Tilmelding foretages i Systemmanager.

 

Indberet KOL til RKKP fra Journalen


Visse forudsætninger skal være opfyldt for at indberetning kan foretages. Gældende for patienter er, at patienten er fyldt 18 år, patienten er diagnosticeret med KOL (R95), patientens fornavn og efternavn fremgår af Patienthovedet, samt patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'.  

 

I Journalen bliver knappen <RKKP> farvemarkeret, når ovenstående forudsætninger er opfyldt.

 

Vælg knappen <RKKP>.

 

RKKP knap i journal

 

Skærmbilledet 'RKKP opgaver' fremkommer, hvorfra ny KOL indberetning til RKKP kan oprettes med <OK> til 'Opret RKKP KOL indberetning'.

Hvis der allerede er indberettet på patienten vil det være muligt at få vist en oversigt over patientens indberetningsdata ved at vælge <OK> til 'Vis RKKP indberetningsdata for pt.'

 

Indberet Diabetes til RKKP fra Journalen


Visse forudsætninger skal være opfyldt for at indberetning kan foretages. Gældende for patienter er, at patienten er fyldt 18 år, diagnosticeret med T90 eller T89 efter at være fyldt 18 år, patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'.

 

I Journalen bliver knappen <RKKP> farvemarkeret, når ovenstående forudsætninger er opfyldt.

 

Vælg knappen <RKKP>.

 

RKKP knap i journal

 

Skærmbilledet 'RKKP opgaver' fremkommer, hvorfra ny Diabetes indberetning til RKKP kan oprettes med <OK> til 'Opret RKKP Diabetes indberetning'.

Hvis der allerede er indberettet på patienten vil det være muligt at få vist en oversigt over patientens indberetningsdata ved at vælge <OK> til 'Vis RKKP indberetningsdata for pt.'

 

Bemærk! Tidligere diabetesindberetninger foretaget i EG Clinea (før version 20.1) via menuen 'Indberetning', sendte og kladder, er konverteret til autogenererede journalkontakter, hvor alle værdier vises. <F3> på en journalkontakt med diabetesindberetning åbner derved ikke længere formen 'Diabetes indberetning'. Samtidig er knappen <Indberetning> fjernet på journalkontakter med diagnose T89 og T90. I Beskeder, Udbakke vises ikke-afsendte RKKP diabetesindberetninger, men det er ikke muligt at sende disse. Hvis indberetningerne skal fjernes fra udbakken, skal de slettes manuelt. Via Statistik kan der stadig trækkes statistiske oplysninger vedr. tidligere RKKP diabetesindberetninger.

 

Opret ny indberetning


Ved oprettelse af ny indberetning vil data fra EG Clinea fremgå i visse felter, da data relevante for indberetningen synkroniseres imellem RKKP KOL og EG Clinea.

De resterende felter kan udfyldes, hvorefter <Gem og indberet til RKKP> vælges.

 

RKKP KOL website

 

 

Godkendelse i Beskeder


Når udfyldte indberetninger gemmes og lukkes første gang, vil de blive sendt til godkendelse i EG Clinea. Her vil de være at finde i 'Udbakken' i Beskeder, hvor de skal godkendes af en læge.