Opret laboratorietal fra journal

<< Klik for at se indhold >>

Opret laboratorietal fra journal

Registrer klinikmålte laboratorietal direkte i journalen  med <Ctrl+Alt+L> og undgå at skulle springe frem og tilbage mellem Laboratoriemodulet og Journalen.

 

De klinikmålte laboratorietal indeholder som standard; Blodtryk systolisk, Blodtryk diastolisk, Højde, Vægt, Puls. I Systemmanager kan prøver oprettes/slettes, rykkes op/ned efter eget ønske.

 

De registrerede laboratorietal indsættes i Laboratoriemodulet og vises i Seneste labtal i journalen.