Klinikmålte labtal

<< Klik for at se indhold >>

Klinikmålte labtal

Klinikmålte labtal håndteres i Systemmanager -> Laboratorietal -> Klinikmålte labtal.

 

I Journalen er det muligt med <Ctrl+Alt+L> at indsætte laboratorietal.

 

Funktioner og felter


Opret, ret og slet prøver med henholdsvis <Ins>, <F2> og <Del>.

Ryk rundt i oversigten med <Ryk op>, <Ryk ned>.

 

De klinikmålte laboratorietal indeholder som standard;

Blodtryk systolisk

Blodtryk diastolisk

Højde

Vægt

Puls

 

Skærmbillede


Labtal_klinikmålte labtal