LPR

<< Klik for at se indhold >>

LPR

Fanebladet 'LPR' viser status på forløbskontakters indberetning til Landspatientregisteret.

 

Funktioner


Spring direkte til patientens journal med fokus på den aktuelle forløbskontakt med <Enter>.

 

Status og visning


Alle forløbskontakter med status 'Kladde', 'Under afsendelse', 'Faktureringsklar' og 'Fejlet' bliver vist i oversigten.

Forløbskontakter med status 'Sendt' kan blive vist ved at vælge <Vis alle>.

 

Med en indstilling er det muligt få overblik over, hvilke LPR-forløb, der er uafsluttede inden for et givent antal dage. Indstillingen er som standard sat til de seneste 30 dage.

Sættes indstillingen til 0 dage, vil alle forløbskontakter, der er 'Under afsendelse', 'Faktureringsklar' eller 'Fejlet', fremgå i Opfølgning.

Sættes indstillingen til 1 dag eller mere, vises alle forløbskontakter som er uafsluttede inden for det valgte antal dage, uanset status. Dette skal være med til at sikre, at alle LPR-forløb bliver faktureret.

 

Antal dage tilpasses i Indstillinger > Opfølgning > Uafsluttede LPR forløb.

 

Skærmbillede


lpr opfølgning fane