LPR

<< Klik for at se indhold >>

LPR

Fanebladet 'LPR' viser status på forløbskontakters indberetning til Landspatientregisteret.

 

Funktioner


Spring direkte til patientens journal med fokus på den aktuelle forløbskontakt med <Enter>.

 

Status og visning


Alle forløbskontakter med status 'Kladde', 'Under afsendelse', 'Faktureringsklar' og 'Fejlet' bliver vist i oversigten.

Forløbskontakter med status 'Sendt' kan blive vist ved at vælge <Vis alle>.

 

Med en indstilling er det muligt få overblik over, hvilke LPR forløb, der ikke er fortsat indenfor de seneste 30 dage. Indstillingen er som standard sat til 30 dage. Sættes indstillingen til 0, vil det kun være forløbskontakter, der er 'Faktureringsklar', som vil fremgå i Opfølgning. I det tilfælde vil de kunne fremkaldes med <Vis alle>. Indstillingen sættes i Opfølgning (LPR->Uafsluttede LPR forløb).

 

Skærmbillede


lpr opfølgning fane