Recepter

<< Klik for at se indhold >>

Recepter

Fanebladet 'Recepter' afspejler alle receptanmodninger til klinikken, der ikke er færdighåndteret.

 

Funktioner


Spring direkte til Medicin med <Enter>.

 

Status og visning


Alle receptanmodninger med status 'Ny' fremgår, mens receptanmodninger med status 'Afventer afsendelse' bliver vist med <Vis alle>.

Ved patientoprettede bestillinger vises alle i hver sin linje i Opfølgning, mens FMK bestillinger samles i én linje pr. patient i Opfølgning.

 

Skærmbillede


Opfølgning recepter