Frihandelsvarer

<< Klik for at se indhold >>

Frihandelsvarer

Opret ordinationer/recepter på frihandelsvarer på patienter med fuldt CPR-nr. ved at vælge <Shift+Ins> i feltet 'Præparat' i billedet til 'Opret ordination'. Det åbner billedet til 'Vælg præparat', som er samme billede, som benyttes til valg af præparat fra takst og andre.

 

Pakninger for frihandelsvarer er struktureret på samme vis som de officielle magistrelle. Ydermere indgår information i den tidligere 'Beskrivelse' som del af præparatnavn.

 

Det er ikke muligt at oprette til brug i klinikken.

 

Læs trinvis eksempel på ordination med frihandelsvare.

 

Funktioner


Ved søgning er der 2 søgefelter. Det første felt søger i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke', og 'Form', mens det andet felt søger i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' og 'Producent'. De to søgefelter kan søges i enkeltvis eller i en kombination af de to felter. Det vil automatisk være første søgefelt, der søges i, hvis søgekriterier indtastes fra medicinkortet eller skærmbilledet til ordination.  Søgeresultat vil kun blive vist, hvis søgekriteriet er lig starten af at præparatnavn. Ved indtastning af flere søgekriterier i første felt skal blot et af disse være lig starten af at præparatnavn, mens de resterende skal indgå i teksten i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke' eller 'Form' for at opnå et søgeresultat. Ved søgning i det andet søgefelt, vil søgeresultatet blive vist, hvis søgekriteriet indgår i teksten i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' eller 'Producent'. (Implementeret i forbindelse med version 20.2)

 

Ved oprettelse af ny ordination på frihandelsvare, vil der være tilføjet mulighed for at angive styrke, form og administrationsvej i forbindelse med 'Vælg frihandelsvare'. Systemet vil forsøge at udfylde felterne, i de tilfælde systemet kan.

 

Gem egen funktionen kan med fordel anvendes.

 

Skærmbillede


Vælg frihandelsvare