Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret ordination med recept til frihandelsvare


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Tast <Ins> for oprette ordination.

3.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer.

4.I feltet 'Præparat' tastes <Shift+Ins> for at vælge frihandel.

5.Vinduet 'Vælg præparat' fremkommer.

6.Find og marker det ønskede frihandelspræparat (eventuelt ved søgning).

7.'Styrke' kan angives, 'Form' og 'Administrationsvej' skal angives (EG Clinea udfylder så vidt muligt felterne). Marker og vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

8.Systemet vil bede om udfyldelse af 'Doseringsenhed' samt i tilfælde af felter fra trin 7 mangler at blive udfyldt.

9.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer.

10.Feltet 'Tekst' i 'Dosering' og feltet 'Indikation' udfyldes manuelt. Udfyld eventuelt andre manglende felter og/eller rediger.

    Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret recept'.

11.Vælg <OK> eller <Enter>.

12.På medicinkortet er den første linje selve ordinationen, mens linjen nedenunder er recepten, genereret ud fra ordinationen.

 

Udskriv frihandelsvare recept (f.eks. grønne recepter)


1.Marker recepten oprettet i eksemplet ovenfor.

2.Højreklik på recepten og vælg 'Marker til udskrift' eller tast <Ctrl+F5>. Vælg <Ja>.

3.Receptens tilknytning til ordinationen fjernes og recepten oprettes i stedet på FMK som en løs recept.

4.Marker recepten på fanebladet 'Løse recepter' og tast <F5> for udskriv.