Andre præparater

<< Klik for at se indhold >>

Andre præparater

Opret ordinationer og recepter ud fra den officielle liste over magistrelle præparater eller ud fra andre præparater, som hverken fremgår i taksten eller frihandelsvarelisten, ved at vælge <Alt+Ins> 'Vælg fra andre' i feltet 'Præparat' i skærmbilledet til 'Opret ordination'. Det åbner billedet til 'Vælg præparat', som er samme billede, som benyttes til valg af præparat fra takst og frihandelsvarer.

 

Bemærk! <Alt+F12> genvejen anvendes for EG Clinea online kunder.

 

'Vælg fra andre' og herunder 'Vælg præparat'


I 'Vælg præparat' vises en samlet oversigt over præparat fra:

den officielle liste over magistrelle præparater.  

egne oprettede præparater i Systemmanageren under 'Andre præparater'. Læs mere i afsnittet Medicin i Systemmanager.

 

Den officielle liste over magistrelle præparater (også kaldet 'det magistrelle stamdatasæt') er oprettet på baggrund af indberetninger fra de private producenter af magistrelle lægemidler - Glostrup og Skanderborg Apotek. Listen opdateres løbende og anvendelse heraf skal være medvirkende til at ordinationer sker på entydig vis for såvel udsteder som apotek.

 

Foranlediget af FMK vil de officielle magistrelle præparater kun fremgå én gang i præparat oversigten ud fra en markering i stamdata. Alle yderligere forekomster af præparatet i stamdata med samme form og styrke anses som pakninger og substitutionspakninger. Ordinering heraf uden producent angivet vil blive fordelt mellem Skanderborg og Glostrup af dem selv. Skulle det være nødvendigt at ordinere fra et specifikt apotek er det muligt på samme måde som andre substitutionspakninger.

 

Ved valg af et præparat fra oversigten 'Vælg præparat' vil ordination og recept kunne oprettes og sendes elektronisk til apoteket via FMK.

 

Bemærk! Egne oprettede præparater, der i Systemmanageren er markeret som 'Magistrelt præparat', er undtaget elektronisk afsendelse. Recepter på de præparater vil fortsat blive flyttet til løse recepter og skulle udskrives, da FMK ikke understøtter struktureret medsendelse af ingredienser og blandingsforhold i præparater uden for taksten og de officielle lister.

 

Ved søgning er der 2 søgefelter. Det første felt søger i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke', og 'Form', mens det andet felt søger i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' og 'Producent'. De to søgefelter kan søges i enkeltvis eller i en kombination af de to felter. Det vil automatisk være første søgefelt, der søges i, hvis søgekriterier indtastes fra medicinkortet eller skærmbilledet til ordination.  Søgeresultat vil kun blive vist, hvis søgekriteriet er lig starten af at præparatnavn. Ved indtastning af flere søgekriterier i første felt skal blot et af disse være lig starten af at præparatnavn, mens de resterende skal indgå i teksten i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke' eller 'Form' for at opnå et søgeresultat. Ved søgning i det andet søgefelt, vil søgeresultatet blive vist, hvis søgekriteriet indgår i teksten i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' eller 'Producent'. (Implementeret i forbindelse med version 20.2)

 

 

Skærmbilleder


vælg andre præparat