Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret ordination/recept på præparat, der kan sendes elektronisk


Opret ordination

1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Tast <Ins> for oprette ordination. Vinduet 'Opret ordination' fremkommer.

3.I feltet 'Præparat' tastes <Alt+Ins> for at vælge fra andre.

4.Vinduet 'Vælg præparat' fremkommer.

5.Find og marker det ønskede i listen (eventuelt ved søgning).

6.Vælg med <OK>,<Enter> eller dobbeltklik.

7.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer.

8.Udfyld eventuelt andre manglende felter og/eller rediger.

    Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret recept'.

9.Vælg <OK> eller <Enter>.

10.Ordinationen med recept kan sendes elektronisk og efterfølgende recepter kan oprettes.

 

Opret ordination/recept på præparat, der ikke kan sendes elektronisk


Opret ordination

1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Tast <Ins> for oprette ordination. Vinduet 'Opret ordination' fremkommer.

3.I feltet 'Præparat' tastes <Alt+Ins> for at vælge fra andre.

4.Vinduet 'Vælg præparat' fremkommer.

5.Find og marker det ønskede i listen (eventuelt ved søgning), fx et eget oprettet magistrelt præparat fra Systemmanager.

6.Vælg med <OK>,<Enter> eller dobbeltklik.

7.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer.

8.Udfyld eventuelt andre manglende felter og/eller rediger.

9.     Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret recept'.

10.Vælg <OK> eller <Enter>.

11.På det aktuelle medicinkort øverst er den magistrelle ordination oprettet, mens den magistrelle recept er på fanebladet 'Løse recepter' - klar til udskrivning.

12.Egne oprettede præparater, der i Systemmanageren er markeret som 'Magistrelt præparat', er undtaget elektronisk afsendelse. Recepter på de præparater vil fortsat blive flyttet til løse recepter og skulle udskrives, da FMK ikke understøtter struktureret medsendelse af ingredienser og blandingsforhold i præparater uden for taksten og de officielle lister.

 

Udskriv recept

1.Marker recepten på fanebladet 'Løse recepter' og tast <F5> for udskriv.