Opret bivirkningsindberetning

<< Klik for at se indhold >>

Opret bivirkningsindberetning

Indberetning fra EG Clinea via webservicen 'Den gode bivirkningsindberetning', som stilles til rådighed af Lægemiddelstyrelsen, drager fordel af, at forskellige data allerede er registreret på patienten, samtidig med det sikrer, at relevante/obligatoriske data medsendes indberetningen.

 

En bivirkningsindberetning består af en eller flere bivirkninger, hvor systemet på baggrund af de enkelte bivirkninger henter informationer herfra. Derfor vil første skærmbillede i forbindelse med indberetning af bivirkning være oprettelse af bivirkningen og dens symptom. Herefter kan selve indberetningen udfyldes.

 

Se eventuelt video om indberetning af bivirkning fra Medicin.

 

Underretning om indsamling af personoplysninger


Ved indsendelse af en bivirkningsindberetning vil Lægemiddelstyrelsen modtage og opbevare dine oplysninger for eventuel opfølgning.

 

Se nedenstående fra Lægemiddelstyrelsen:

"Når du foretager en indberetning om en formodet bivirkning, modtager og opbevarer Lægemiddelstyrelsen personoplysninger om dig, som styrelsen registrerer og behandler. Lægemiddelstyrelsen registrerer dine stamoplysninger, fx navn, arbejdssted, kontaktoplysninger til brug for eventuelle opfølgende spørgsmål vedrørende indberetningen. Du kan læse nærmere om Lægemiddelstyrelsens arbejde med indberetninger om formodede bivirkninger og dine rettigheder her."

 

Funktioner


Opret indberetning ved at markere en effektuering på recepten til en lægemiddelordination, højreklik og vælg 'Bivirkningsindberetning (FMK effektuering)'. Såfremt der ikke kommer en effektuering, som eksempelvis ved magistrel medicin, marker ordinationen, højreklik og vælg 'Bivirkningsindberetning (Øvrige)'.

 

Send indberetning med <F7> eller ved at vælge <Send>.

 

Det er den valgte ansvarlige, som medsendes bivirkningsindberetningen. Oprettelse af bivirkningsindberetning forudsætter derved, at ansvarlig er valgt.

Der sendes automatisk en kvittering fra Bivirkningsservicen til patientens digitale postkasse.

 

Der dannes automatisk en kontakt med et journalnotat 'Bivirkningsindberetning sendt' i patientens journal. Afsendte bivirkningsindberetninger kan ses fra Journal ved at markere kontakten og vælg <F3>. Det åbner indberetningsformen i en visningstilstand men fortsat med mulighed for at se indholdet på eksempelvis de forskellige faneblade. En bivirkningsindberetning kan ikke redigeres/slettes efter den er sendt.

 

Ved visning af en indsendt bivirkningsindberetning fremgår det af feltet 'Beskrivelse af det samlede forløb', hvilket rapport ID indberetningen automatisk har fået. Dette rapport ID skal anvendes sammen med patientens CPR-nr. ved eventuelle henvendelser fra Lægemiddelstyrelsen ved behov for yderligere informationer om patienten, lægemiddelbehandlingen eller bivirkningsforløbet.

 

bivirkningsindberetning_rapportid