Bivirkningsindberetning

<< Klik for at se indhold >>

Bivirkningsindberetning

Felter


Konsekvens(er) af bivirkning angives ud fra patientens beskrivelse og/eller på baggrund af sygdomsforløb. Der kan angives flere konsekvenser. Ved angivelse af 'Død' fremkommer formen til udfyldelse af 'Dødsårsag', hvilken også kan fremkaldes med genvejen <Alt+Ø> eller ved at vælge knappen nederst til venstre.  

 

Indberetningsdato udfyldes automatisk med dags dato.

 

Højde / Vægt udfyldes automatisk ud fra Labtal, hvis data fremgår. Data kan indtastes manuelt.

 

Anden dødsårsag udfyldes i det tilfælde patienten er død, hvor det ikke var en konsekvens af bivirkningen. 'Dødsårsag' fremkommer, hvor dødsdato og dødsårsag udfyldes. Der skal tages stilling til obduktion.

 

Mistænkes at være forårsaget af anvendes ved mistanke om bivirkning grundet substitution eller interaktion mellem præparater. Vælg 'Substitution' eller 'Interaktion' og uddyb valget med beskrivelse i det tilhørende felt.

 

Beskrivelse af det samlede forløb er en kort beskrivelse af det samlede forløb, hvor der skal angives følgende: Begge lægemidler som mistænkte ved mistanke om interaktion som årsag til bivirkning, Lægemiddel ved mistanke om substitution som årsag til bivirkning, Om behandlingen blev forsøgt genoptaget.

 

Fanebladene Bivirkning, Medicin og Sygehistorie


Bivirkning (faneblad - illustreret)

Udfyldes med symptomer for bivirkningen. Opret ny med <Ins>, ret med <F2>, slet med <Del>.  

 

'Udførte relevante undersøgelser og laboratorieprøver' er beskrivelse af, hvad der er udført for at diagnosticere eller bekræfte bivirkningen.

 

Medicin (faneblad - illustreret)

Listes automatisk ud fra bivirkningsstart med data fra patientens aktuelle medicinkort og vaccinationer (fra modulet Vaccination). Præparater, der vurderes relevant for aktuelle bivirkning, skal have sat flueben i kolonnen til venstre, og kun disse præparater bliver indberettet.

 

Hvis aktuelt kan flere præparater tilføjes og relevans ændres ved at markere, højreklikke og vælge 'Relevans' (Mistænkt, Samtidig, Historisk). Ligeledes kan handling grundet bivirkningen angives på de enkelte præparater ved at markere, højreklikke og vælg 'Handling pga. bivirkning' for at angive behandlingsstatus (Seponeret, Dosis nedsat, Dosis forøget, Dosis uændret, Ukendt, Ikke relevant). Når bivirkningsindberetningen oprettes via en effektuering, og når der manuelt tilføjes et fritekstpræparat til listen over præparater på fanebladet til Medicin, vil et skifte fra 'Historisk'/'Samtidig' til 'Mistænkt' på præparatet fremkalde skærmbileddet 'Handling pga. bivirkning' til angivelse af 'Behandlingsstatus'. Al data på samtidige/historiske præparater tages fra den enkelte fra ordinationen ligesom start- og slutdato tages fra ordinationen.

 

I forbindelse med indberetning fra patientens medicinkort er det muligt at indberette på privatmarkeret lægemiddelordination, men hvis indberetningen foretages på en 'ikke-privatmarkeret' lægemiddelordination medsendes eventuelle privatmarkerede præparater ikke. Ved behov kan patientens øvrige indtagelser, som vurderes relevant for bivirkningen, oprettes med <Ins>.

 

Alle præparater kan redigeres og ikke kun manuelt oprettede præparater. Sletning af præparat er kun muligt på manuelt oprettede præparater. Præparater, der er markeret 'Mistænkt' og 'Samtidig', bliver automatisk tilvalgt listen. Præparater, der er markeret 'Historisk' kan tilvælges manuelt. Ved skift af relevans fra 'Historisk'/'Samtidig' til 'Mistænkt' vil der i tilfælde af effektueringer med forskellige præparater fremkomme en liste, hvorfra det mistænkte præparat skal vælges. Er der kun en effektuering med andet præparat end ordinationen, vælges automatisk og præparat udskiftes i listen over præparater. Forefindes ingen effektueringer på den valgte ordination, udskiftes præparatet ikke.

 

Kolonner kan vælges til/fra visning af oversigten.

 

Sygehistorie (faneblad – ej illustreret)

Angives med diagnose ud fra patientens sygehistorie, hvor diagnose, som eksempelvis allergier, kroniske sygdomme, kirurgiske indgreb mv., kan have betydning for bivirkningen. Opret flere sygehistorier i tilfælde af flere diagnoser. Opret ny med <Ins>, ret med <F2>, slet med <Del>.  

 

'Beskrivelse af relevant sygehistorie' er beskrivelse af patienten sygehistorie relevant for indberetning.

 

Skærmbilleder


bivirkningsindberetning

 

bivirkning medicin faneblad