Tryghedskassen

<< Klik for at se indhold >>

Tryghedskassen

Tryghedskassens indhold af medicin til alvorligt syge patienters sidste levedøgn indebærer bl.a. oprettelse af en magistrel lægemiddelordination med teksten "Tryghedskasse" som ordination og teksten "Symptomlindring efter ordinationsskema" i dosering.

 

De lægemiddelordinationer, som er en del af tryghedskassen, lægges på FMK som separate ordinationer. Tryghedskassen som helhed ordineres som en magistrel ordination.

 

Der henvises til  Sundhedsdatastyrelsens informationsmateriale til sundhedsprofessionelle.