Opret ordination med recept/effektuering

<< Klik for at se indhold >>

Opret ordination med recept/effektuering

Opret ny ordination med <Ins>, når fokus er på det aktuelle medicinkort, eller begynd at taste præparatnavn.

Læs trinvis eksempler på oprettelse af ordination med recept/effektuering.

 

Funktioner


Vinduet 'Vælg præparat':

I vinduet 'Vælg præparat' fremgår informationer relateret til det præparat, pakning og substitutionspakninger, som er markeret i listen. Det er samme billede, som benyttes til valg af frihandelsvarer og andre. For diverse præparater kan der vises synonyme og analoge via henholdsvis <F5> og <F6>. Eventuelle substitutioner vises i vinduet "Substitutionspakninger" i nederste højre hjørne. Ønskes en substitutionspakning valgt i stedet for det fremsøgte, dobbeltklikkes på den ønskede substitutionspakning. Der kan også vha. terapeutisk indeks vælges en ATC kode med <F11>.

 

Efter valg af præparat og pakning beder systemet automatisk om angivelse af f.eks. administrationsvej, indikation og dosering. I tilfælde af der kun er et valg, vil systemet automatisk vælge dette. Hvis der forsøges at oprette en ny ordination med samme ATC kode, som et allerede ordineret præparat på patientens medicinkort, advares om dette når ordinationen oprettes.

 

Vælg præparat

 

 

Vinduet 'Opret ordination':

Der er automatisk sat markering i 'Opret recept'. Markeringen kan fjernes, så der kun oprettes en ordination, eller markeringen kan sættes i 'Opret effektuering.

 

Behandlingsslutdato kan sættes ved at vælge <Ins> i feltet eller med <Alt+Ins> for at indsætte den beregnede opbrugt dato. Sidstnævnte forudsætter, at datoen i feltet 'Opbrugt' er beregnet ud fra den valgte pakningsstørrelse og dosering enten automatisk eller manuelt. Når behandlingsslutdatoen nås, seponeres ordinationen automatisk fra medicinkortet og skjules i visningen. Ved ukendt behandlingsstartdato sættes markering i boksen til højre for feltet 'Start' under 'Behandlingsperiode'.

For præparater begyndende med ATC-kode J01, P01 og S01A, hvor der ikke er angivet behandlingsslutdato når ordinationen oprettes, vises en anbefaling om at angive en behandlingsslutdato da disse præparater bør have en slutdato.

 

Struktureret dosering oprettes nemt ved brug af kombinationer på ordinationens dosering. Er der behov for detaljerede strukturerede doseringer vælges <F2> på ordinationens dosering for at åbne selve skærmbilledet til 'Struktureret dosering'. Herfra er der også mulighed for dosering med flere doseringsperioder.  

 

Ved fritekstdosering på en ordination skal doseringsstartdato angives for at kunne oprette ordinationen. Ved ændring af dosering på en lægemiddelordination vil doseringsstartdato automatisk sættes til dags dato. Type skal angives.

 

Type kan være Fast, Efter behov eller Kombineret (kombination af 'Fast' og 'Efter behov'). Ved struktureret dosering udregnes og sættes typen automatisk af systemet. Ved fritekst doseringer skal det manuelt vælges og afspejle den skrevne dosering. Feltets indhold indgår ikke som en del af recepter. Det er derfor vigtigt ved fritekstdoseringer samtidig at tilføje eksempelvis "x efter behov" i selve doseringsteksten.

 

Hvis præparatet ikke må substitueres sættes markering i 'Må ikke substitueres'.

 

Privatmarkering sættes ved markering i 'Privatmarkeret' på ordinationen. Ved åbning af patientens medicinkort vil ordinationen være skjult, indtil der angives samtykke ved at klikke på knappen <Samtykke> efterfulgt af valg af type for samtykke.

 

Feltet 'Fælles Medicin Beslutningsstøtte/Cave' viser beslutningsstøtteadvarsler for det valgte præparat samt cave, hvis der på Patienthovedet er valgt, at den pågældende patient har cave.

 

Opret ordination med recept