Vælg præparat

<< Klik for at se indhold >>

Vælg præparat

Billedet til 'Vælg præparat' er samme billede, som benyttes til valg af præparat fra takst, frihandelsvarer og andre.

 

I billedet til 'Vælg præparat' fremgår informationer relateret til det præparat, pakning og substitutionspakninger, som er markeret i listen. I skærmbilledet illustreret nedenfor er eksemplet 'Vælg fra takst'. Se eventuelt Vælg fra frihandel, Vælg fra andre.

 

Funktioner


Når fokus flyttes imellem de forskellige pakninger i oversigten over pakninger, flyttes fokus tilsvarende i oversigten over mulige substitutionspakninger, hvorved det som standard vil være samme pakning, der er markeret i de to oversigter. Det vil altid være pakningen, der er markeret i 'Valgt pakning' oversigten, som er den, der bliver oprettet recept på ved <OK>. Ønskes i stedet en af substitutionspakningerne skal denne først findes frem som aktiv præparat, enten ved at dobbeltklikke på substitutionspakningen eller med <Enter>, mens det aktive fokus er i substitutionspakning.

 

Præparater eller pakninger i grå skriftfarve tydeliggør pakninger, der er udgåede, eller hvis et præparat har et udleveringsspeciale angivet, som ikke er samme som klinikkens. Udgåede pakninger (præparater) vil fremgå i oversigten i 90 dage, og der vil fortsat ikke kunne oprettes nye ordinationer eller recepter herpå.

 

I detaljetekstfeltet under pakningsoversigten vises informationer, herunder begrundelse hvis præparat/pakning ikke kan vælges, udgået, tilskud, klausul, udleveringsbestemmelse, udleveringsspeciale og kilde. Detaljer om udleveringsbestemmelse fremgår også ved at holde musen over kolonnen 'Udleveringsbestemmelse' i oversigten 'Valgt pakning'.

 

I forbindelse med nye recepter eller ændringer til ordinationer, hvor præparatpakning er udgået, vises en beskrivende fejlbesked og felterne låses op, så nyt præparat kan fremsøges. Der vil være forudfyldt søgning på ATC-kode. Desuden vil det udgåede præparat/pakning have fokus i listen, når der skal vælges nyt, da det således fremgår, hvad der oprindeligt var valgt. Substitutionspakninger vil være samme styrke og kan nemt vælges med dobbeltklik.

 

Ved søgning er der 2 søgefelter. Det første felt søger i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke', og 'Form', mens det andet felt søger i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' og 'Producent'. Der kan søges enkeltvist i ét af søgefelterne, eller der kan søges i en kombination af de to felter. Det vil automatisk være første søgefelt, der søges i, hvis søgekriterier indtastes fra medicinkortet eller skærmbilledet til ordination. Søgeresultat vil kun blive vist, hvis søgekriteriet er lig starten af et præparatnavn. Ved indtastning af flere søgekriterier i første felt skal blot et af disse være lig starten af at præparatnavn, mens de resterende skal indgå i teksten i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke' eller 'Form' for at opnå et søgeresultat. Ved søgning i det andet søgefelt, vil søgeresultatet blive vist, hvis søgekriteriet indgår i teksten i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' eller 'Producent'.

 

I højrekliksmenuen er der adgang til at få vist synonyme, få vist analoge og at vælge ATC. De samme funktioner tilgås med genvejene <F5> (Vis synonyme), <F6> (Vis analoge) og <F11> (Vælg ATC).

 

Søgning nulstilles med knappen <Ryd X>.

 

Eksempel på en søgning, hvor der er søgt på de to søgekriterier 'p' og 'br' i første søgefelt. Dermed søges for 'p' og 'br' i starten af 'Præparat' samt som del af teksten i 'Præparat', 'Styrke' og 'Form'.  

Nedenfor ses fx 'Brufen SR', hvor søgekriteriet 'br' ses i præparatnavnet og søgekriteriet 'p' ses i formen.

Nedenfor ses fx 'Paracetamol "B. Braun", hvor søgekriteriet 'p' og 'br' ses i præparatnavnet.  

 

Søgning

 

Kolonnevisning


I præparatoversigten er der to kolonner med symboler:

Præparater med mulighed for dosisdispensering fremgår med et orange 'DD' i kolonnen 'Dosisdispensering'.

Præparater som er trafikfarlige fremgår med en rød advarselstrekant (lig ikonet på medicinpakker) i kolonnen 'Trafikfarlig'.

 

I præparatoversigten kan der, udover standardkolonnerne, tilvælges kolonnerne 'ATC (navn)', 'Administrationsvej' og 'Kilde' ved højreklik på én af kolonnerne og dernæst 'Vælg kolonner'.

 

I oversigten over valgt pakning kan der, udover standardkolonnerne 'Pakning', 'Pris', 'Stykpris', 'Udleveringsbestemmelse', 'Udgået' tilvælges kolonnerne 'Tilskud' og 'Varenummer' ved højreklik på én af kolonnerne og dernæst 'Vælg kolonner'.

 

I oversigten over substitutionspakninger kan der, udover standardkolonnerne 'Pakning', 'Præparat', 'Producent', 'Pris', 'Stykpris' tilvælges kolonnerne 'Varenr.' og 'Kategori' ved højreklik på én af kolonnerne og dernæst 'Vælg kolonner'.

 

Doseringsforslag


EG Clinea anvender FMK's version af stamdata for doseringsforslag, der fremkommer ved valg af præparat. Dette indebærer bl.a.:

 

EG Clinea danner selv den korte doseringstekst, da denne ikke er med i doseringsforslag. Doseringsforslag i den fremviste liste sorteres alfabetisk og afspejler den tekst, FMK danner.

Supplerende tekst tilføjes ikke til hver enkel dosering, men i stedet til slutningen af den enkelte periode, fx "3 dråber 2 gange daglig Bemærk: i begge ører". Det betyder også, at de korte doseringstekster ofte bliver for lange til at kunne vises på recepter.

 

Skærmbillede


Vælg præparat