Trinvis eksempler på opret ordination

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler på opret ordination

Opret ny ordination med recept ved at skrive præparatnavn


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Begynd at skrive præparatnavn for at påbegynde søgning (vinduer til 'Opret ordination' og 'Vælg præparat' (præparat fra takst) fremkommer automatisk).

3.Find og marker præparatet og pakning i 'Vælg præparat' . Vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

4.Vinduet 'Vælg indikation' fremkommer. Vælg indikation med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Fremtræder den ønskede indikation ikke i listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

5.Foreligger der doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen til anvendelse på det valgte præparat, fremkommer vinduet 'Vælg dosering'. Den ønskede dosering vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Gå til trin 7. Fremtræder den ønskede dosering ikke i listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

6.Foreligger der ikke doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen kan vinduet 'Vælg doseringsenhed' fremkomme. Den ønskede doseringsenhed vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.  

7.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer med markering i 'Opret recept'.

8.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger.

    Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret recept'.

9.Vælg <OK> eller <Enter>.

10.På medicinkortet er den første linje selve ordinationen, mens linjen nedenunder er recepter, genereret ud fra ordinationen.

 

Opret ny ordination med recept med <Ins>


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Tast <Ins> for at få vist vinduet 'Opret ordination'.

3.Begynd at skrive præparatnavn i feltet 'Præparat' eller tast <Ins> for at vælge præparat fra takst i vinduet 'Vælg præparat'.

4.Følg trin 3-10 ovenfor.

 

Opret ny ordination med effektuering ved at skrive præparatnavn


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Begynd at skrive præparatnavn for at påbegynde søgning (vinduer til 'Opret ordination' og 'Vælg præparat' (præparat fra takst) fremkommer automatisk).

3.Find og marker præparatet og pakning i 'Vælg præparat' . Vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

4.Vinduet 'Vælg indikation' fremkommer. Vælg indikation med <OK>, <Enter> eller  dobbeltklik. Fremtræder den ønskede indikation ikke af listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

5.Foreligger der doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen til anvendelse på det valgte præparat fremkommer vinduet 'Vælg dosering'. Den ønskede dosering vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Gå til trin 6. Fremtræder den ønskede dosering ikke i listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

6.Foreligger der ikke doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen kan vinduet 'Vælg doseringsenhed' fremkomme. Den ønskede doseringsenhed vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

7.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer med markering i 'Opret recept'. Sæt markering i 'Opret effektuering'. Vinduet 'Opret ordination' skifter visning til ordination med effektuering.

8.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger.

     Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret effektuering'.

9.Vælg <OK> eller <Enter>.

10.På medicinkortet er den første linje selve ordinationen, mens linjen nedenunder er effektueringen, genereret ud fra ordinationen.