Trinvis eksempler på opret ordination

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler på opret ordination

Opret ny ordination med recept ved at skrive præparatnavn


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Begynd at skrive præparatnavn for at påbegynde søgning (vinduer til 'Opret ordination' og 'Vælg præparat' (præparat fra takst) fremkommer automatisk).

3.Find og marker præparatet og pakning i 'Vælg præparat' . Vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

4.Vinduet 'Vælg indikation' fremkommer. Vælg indikation med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Fremtræder den ønskede indikation ikke i listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

5.Foreligger der doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen til anvendelse på det valgte præparat, fremkommer vinduet 'Vælg dosering'. Den ønskede dosering vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Gå til trin 7. Fremtræder den ønskede dosering ikke i listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

6.Foreligger der ikke doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen kan vinduet 'Vælg doseringsenhed' fremkomme. Den ønskede doseringsenhed vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.  

7.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer med markering i 'Opret recept'.

8.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger.

    Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret recept'.

9.Vælg <OK> eller <Enter>.

10. Tag stilling til eventuelle advarsler vedrørende Fælles Medicin Beslutningsstøtte.

11. På medicinkortet er den første linje selve ordinationen, mens linjen nedenunder er recepter, genereret ud fra ordinationen.

 

Opret ny ordination med recept med <Ins>


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Tast <Ins> for at få vist vinduet 'Opret ordination'.

3.Begynd at skrive præparatnavn i feltet 'Præparat' eller tast <Ins> for at vælge præparat fra takst i vinduet 'Vælg præparat'.

4.Følg trin 3-11 ovenfor.

 

Opret ny ordination med effektuering ved at skrive præparatnavn


1.Sørg for at fokus er i aktuelt medicinkort.

2.Begynd at skrive præparatnavn for at påbegynde søgning (vinduer til 'Opret ordination' og 'Vælg præparat' (præparat fra takst) fremkommer automatisk).

3.Find og marker præparatet og pakning i 'Vælg præparat' . Vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

4.Vinduet 'Vælg indikation' fremkommer. Vælg indikation med <OK>, <Enter> eller  dobbeltklik. Fremtræder den ønskede indikation ikke af listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

5.Foreligger der doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen til anvendelse på det valgte præparat fremkommer vinduet 'Vælg dosering'. Den ønskede dosering vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik. Gå til trin 6. Fremtræder den ønskede dosering ikke i listen, vælges <Annuller> med henblik på udfyldelse senere (trin 8).

6.Foreligger der ikke doseringsforslag fra Lægemiddelstyrelsen kan vinduet 'Vælg doseringsenhed' fremkomme. Den ønskede doseringsenhed vælges fra listen med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

7.Vinduet 'Opret ordination' fremkommer med markering i 'Opret recept'. Sæt markering i 'Opret effektuering'. Vinduet 'Opret ordination' skifter visning til ordination med effektuering.

8.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger.

     Læs eventuelt mere i 'Opret ordination med recept/effektuering' afsnittet Funktioner og 'Opret effektuering'.

9.Vælg <OK> eller <Enter>.

10. Tag stilling til eventuelle advarsler vedrørende Fælles Medicin Beslutningsstøtte.

11.På medicinkortet er den første linje selve ordinationen, mens linjen nedenunder er effektueringen, genereret ud fra ordinationen.