Dosering med flere doseringsperioder

<< Klik for at se indhold >>

Dosering med flere doseringsperioder

Struktureret dosering kan indeholde en eller flere doseringsperioder. Ved flere doseringsperioder til en ordination, vil det fremgå på ordinationen som "Struktureret dosering (flere perioder)".

 

Funktioner


Åbn 'Struktureret dosering' med <F2> i doseringsfeltet på lægemiddelordinationen.

 

Tilføj en doseringsperiode med <Ins> (i 'Perioder').

 

Perioderne skal være sammenhængende, der må ikke være huller imellem perioderne

Perioder kan oprettes uden dosering

En periode, der skal indeholde en kombination af både "efter behov" og "fast" dosering, skal oprettes som to overlappende perioder

Overlappende perioder må kun forekomme i forbindelse med kombination af "efter behov" og "fast" doseringer

Overlappende perioder skal have samme start- og slutdatoer, som den periode, den overlapper med  

 

Startdato vil automatisk sættes til dags dato, og tilføjelse af ny periode vil automatisk sætte en slutdato på første periode.

 

Tilføj en kombineret doseringsperiode med <Shift+Ins> (i 'Perioder'), hvis der ønskes en 'efter behov' periode.

 

Tilføj eller ret dag (i 'Dag i perioden') ved at udfylde dosering og vælge henholdsvis <Tilføj> eller <Ret>. Det er muligt at bruge kombinationerne til struktureret dosering som 1+1+1+1 for 1 tablet morgen, middag, aften og nat eller 1*3 for 1 tablet 3 gange daglig.

 

Det er muligt at tilføje gentagelsesinterval. Det er også muligt at tilføje supplerende tekst, som vil blive knyttet til alle doseringer i den pågældende periode. Eksempel på supplerende tekst kan være 'kun højre øje'.  

 

Hvis der er behov for at tilføje klokkeslæt, kan det ske ved at markere en dag (i 'Dag i perioden') og vælge <F2>. Det åbner billedet til 'Ret dagsdosering', hvor klokkeslæt kan defineres.    

 

Doseringer valideres fremadrettet for om de både indeholder tidsangivelse (morgen, middag, aften og nat eller klokkeslæt) og uden tidsangivelse (x gange daglig), da dette ikke længere er tilladt.

 

Indtastning i dosering vil med det samme afspejles i kort og lang doseringstekst (i 'Oversættelse').

 

Ændring af en ordinations startdato vil ved flere doseringsperioder flytte datoerne respektivt. Der valideres på, at doseringens start- og slutdato er gyldige i forhold til ordinationens behandlingsperiode.

 

Skærmbilleder


Struktureret dosering og ret dagsdosering