Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Nedenstående trinvise eksempler tager udgangspunkt i selve feltet 'Tekst' i 'Dosering' på en ordination. Oprettelse af selve ordination med/uden recept, henvises til afsnit herom.

 

Opret struktureret dosering ved brug af kombination


1.Sørg for at fokus er i feltet 'Tekst' på ordinationens 'Dosering'.

2.Indtast en kombination i feltet. Læs eventuelt afsnittet 'Oversigt over kombinationer'.  

 

Opret struktureret dosering i vinduet til 'Struktureret dosering'


1.Sørg for at fokus er i feltet 'Tekst' på ordinationens 'Dosering'.

2.Tast <F2> for at oprette eller rette en struktureret dosering.

3.Vinduet 'Struktureret dosering' fremkommer. Se eventuelt skærmbilledet for forklaring til opdeling af vinduet.  

4.Fokus er i feltet 'Dosering' på dag 1 (se 'Dag i perioden' på skærmbilledet).

5.Skriv dosering, for eksempel som en kombination. Læs eventuelt afsnittet 'Oversigt over kombinationer'.

6.Udfyld eventuelt feltet 'Interval' og feltet 'Suppl. tekst'.

7.Vælg <Tilføj>/<Ret> eller <Enter>. Dag 1 tilføjes/rettes i perioden (se 'Detaljer til markeret periode' på skærmbilledet).

8.Gentag trin 4-7 for at tilføje/rette flere dage - vær opmærksom på at vælge dag 2, dag 3 m.v. Alternativt kan tilføjelse af dage ske med <Ins> i feltet 'Dosering' eller fra selve tabeloversigten over dage eller ved højreklik og vælge 'Ny dag'. På samme måde kan <F2> anvendes til at rette en dag, mens <F3> kan anvendes til at kopiere en dag.

9.I det tilfælde vil vinduet 'Tilføj dagsdosering'/'Ret dagsdosering' fremkomme, hvor det er muligt øverst til højre i vinduet at angive hvorvidt doseringen skal gælde 'morgen/middag/aften/nat', 'x gange' eller 'klokkeslæt'. Doseringer må ikke indeholde både tidsangivelse (morgen, middag, aften og nat eller klokkeslæt) og uden tidsangivelse (x gange daglig). Vælg <Tilføj> efter indtastning for at tilføje/rette dagens dagsdosering.

10. Sørg for at fokus er i 'Perioder' (se 'Perioder' på skærmbilledet) og vælg <Ins>, hvis der skal tilføjes flere perioder til den strukturerede dosering. Læs eventuelt afsnittet 'Dosering med flere doseringsperioder'.

11.Gentag trin 4-7 eventuelt ved hjælp af trin 8-9 for at angive periodens dage og doseringen herfor.

12.Vælg <OK> til vinduet 'Struktureret dosering'.