Generelt, Grupper

<< Klik for at se indhold >>

Generelt, Grupper

Indlæs


media menu

 

Åbn


Åbn et indlæst billede/dokument eller en video ved at markere det og dobbeltklikke. Eller ved brug af højreklik menuen og vælg <Åbn>.

 

Afslut


Afslut Media via menuen, med genvejen <Alt+F4> eller blot i krydset i øverste højre hjørne.

 

Faneblade


I Media er fanebladene 'Billeder', 'Video', 'Dokumenter' 'Andre' og 'Seneste'.

 

Er der indlæst filer via Beskeder (fx FNUX) vil fanebladet 'Andre' også fremgå i Media og vise de filer.

Alle filer, som tidligere er indlæst i forbindelse med FNUX eller konverteringer, vil derved fremgå i Media.

 

Grupper


De indlæste billeder/videoer/dokumenter kan gemmes i forskellige grupper.

Grupper kan oprettes efter behov ved brug af højreklik menuen. Billeder/videoer/dokumenter kan trækkes ind i gruppen med musen.

 

Tallet i parentesen angiver hvor mange filer, der er i den aktuelle gruppe.

 

grupper i media

 

Notat i Journal


EG Clinea kan via en indstilling sættes op til automatisk at generere en kontakt i Journalen.

 

På journalkontakten vil navnet være 'Media indlæst' uanset om den indlæste fil er et billede, en video eller et dokument. Samtidig indeholder journalkontakten en overskrift og angiver filtype på den indlæste fil.